Effektiv pappershantering med pärmar 

168-6-1-pappershantering-parmar

Alla arbetsgivare önskar en effektiv arbetsplats. Ju bättre de anställda arbetar desto mer pengar kommer in. Eller om du vänder på situationen- man förlorar inte pengar när jobbet flyter på. Men för att detta ska vara möjligt är det viktigt att förse arbetarna med de material de behöver. Det går inte att vara effektiv med sina uppgifter om det fattas utrustning eller den inte håller måttet.

Det finns ett antal system som kan utnyttjas för effektiv hantering av papper och dokument. Bland annat lägger många företag ner stora pengar på ett bra datasystem, och det är ofta här det mesta sker. Men fortfarande så är det vanligt med papperskopior som ska registreras, hanteras och arkiveras.

Bästa sättet att hålla ordning på papper

För en organiserad arbetsplats är planering grundläggande. Inte bara på jobbet, även i hemmet och det privata livet kan det vara viktigt att hålla reda på avtal och datum. De flesta väljer att skriva ner saker i en almanacka, och ser sedan på den varje morgon. Det är ett uppvaknande ibland när du inser hur mycket du glömmer. Därför är det en bra vana att skriva upp viktiga saker samt att kontrollera almanackan regelbundet. Här kan du köpa almanackor online och få koll på din planering.

För att hålla reda på papper är det ofta bäst att sätta in dokumenten i pärmar. Varje pärm är märkt på ryggen och det är lätt att snabbt se var de olika pappren sitter. Hur du ska märka dem kan variera, det viktiga är att alla vet hur de ska leta. Vissa företag sätter in pappren efter månaderna på året. andra efter kundernas efternamn, och så vidare. Ytterligare bra ordning kan fås genom att välja pärmar med olika färger och tilldela varje grupp dokument en speciell färg. Det finns många snygga pärmar på marknaden för den som vill ha en effektiv pappershantering.

Konsten att göra almanackor

Det är inte bara fråga om att planera eller vara effektiv. Almanackor som hängs på väggen är en prydnad och kan även vara till inspiration. Många köper med sig en hem från resorna, och minns varje dag den härliga semestern. Almanackan kan också ha ett tema, som vissa djur eller växter. En kul artikel om kvinnan som gjort almanackor i 35 år. Läs mer och låt dig inspireras i det här inslaget från Sveriges Radio.

Almanackor kan vara en kul present. Någon som älskar motorcyklar skulle helt säkert uppskatta en almanacka med sådana. För vissa är ett vist ord varje månad en uppmuntran som kan ge bättre sinnesstämning. Du kan göra dina egna almanackor med barnens fotografier eller teckningar. En perfekt present till stolta mor- och farföräldrar.

Allt fler namnsdagar

Det är inte alla almanackor som visar dem men varje dag har ett namn som hör till. Dessa uppdateras och förbättras varje år. En och samma dag kan ha flera namn, och då väljer de gärna sådana som hör ihop på något sätt. Det är mode i namn och även om almanackan inte förändras varje gång så hänger de ändå med i utvecklingen. Almanackan förändras med tiden. Läs mer om detta spännande ämne i den här artikeln från Aftonbladet.

Det är alltså inte alla som lägger in sin planering på datorer eller mobiltelefoner, även om det också är ganska vanligt. Många föredrar att hantera en vanlig almanacka, att kunna se direkt vad som är på gång en viss dag eller månad. Det samma gäller dokument och papper, de har fortfarande sin plats inom arbetslivet och även i hemmet. därför fortsätter det att vara viktigt hur du hanterar dem.

Var sak på sin plats

Både på jobbet och i hemmet så flyter allt på så mycket bättre om alla saker har en speciell plats. Planering och organisation kanske inte är en rolig uppgift, men något som kan göra livet lättare. Det har sagts i intervjuer att de mycket rika använder lite tid varje morgon till att tänka igenom vad de ska göra med sin dag. De planerar och fokuserar på vad som måste göras och hur det kan ske på allra bästa sätt.

Caucasian businessman asleep at his desk

Du kanske inte har som mål att bli superrik, men det kan löna sig att ta lite tid till planering. Det kostar inte så mycket att skriva ner alla avtal och möten. Med pärmar kan du få ordning på alla papper och behöver inte slösa tid på att leta efter dokument. För planering handlar om att lösgöra tid för viktigare saker.

Vad som är viktigare kan variera. På jobbet kanske det är vissa uppgifter som bör prioriteras. I hemmet kan du få mer tid över för dig själv och dina barn om det praktiska är organiserat väl. Det kan löna sig att pröva på en månad eller kanske bara en vecka. Kanske blir du glatt överraskad och har kommit in på rätt bana.

Miljövänlig telekom revolutionerar marknaden

199-6-1-miljovanlig-telekom-plantera-trad

Idag är det allt fler som har blivit extra medvetna om den miljö vi har omkring oss. Folk har kommit upp med flera bra sätt för att bevara naturen och minska föroreningarna. Ett sätt är genom att köpa mat som producerats i närheten, eller åka kommunalt istället för att ta bilen. Men det finns även flera bra tankar som har gett upphov till gröna företag.

Bland annat så kan du plantera träd, vilket behövs på flera olika ställen. Många jobbar också hårt med att sprida information om hur du kan spara energi och därmed jordens resurser i det dagliga livet. Egentligen finns det ingen ände på allt gott som kan göras om du bestämmer dig för att sätta igång.

Stora och små telekomföretag

En fördel med att vara ett litet företag är att du har mer kontroll över vad som sker i alla led. En verksamhet som är i utveckling måste hela tiden fatta beslut. Vem som ska förse dem med olika artiklar som behövs i företaget, till exempel. Hur de ska transportera sina egna produkter och få ut dem till kunderna. Procedurer på kontoret, sophantering och pappersåtervinning- allt detta handlar om miljöval.

Detta gör att ett företag kan vara grönt och miljövänligt även när de sysslar med något helt annat, som telekommunikation. I sig självt så är detta inte ett miljöarbete, och det är inte alltid lätt att koppla samman direkt med medvetenhet om omgivningarna. Men alla vanor och arbetsmetoder kan vara riktade mot ett och samma mål- att rädda naturen och bevara den för kommande generationer. Du hittar Grön Telekom på Facebook.

Det lönar sig med miljöval

I många länder så ger regeringen stöd till de som satsar på alternativa energikällor, planterar träd eller på andra sätt värnar om miljön. För det är inte alltid som miljövänligt är det billigaste alternativet, i alla fall inte rent ekonomiskt. I längden så lönar det sig dock, eftersom jorden blir trevligare att leva på och inte förstörs för barn och barnbarn. För en del kan det ta tid att ändra sitt sätt att tänka, och göra det en del av sin vardag. Du kanske måste övertyga dig själv om vilka tilltag som verkligen är nyttiga för miljön, speciellt om det inte är helt glasklart.

Det är här som ett företag kan göra mycket. De kan påverka sina anställda och lära upp dem i miljötänk. Tillsammans kan de planera hur personalen ska ta sig runt i jobbet, om det inkluderar arbetsresor. Det måste inte alltid vara bil, utan tåg kanske kan vara ett alternativ. Om det inte går att klara sig utan bil finns det flera miljövänliga alternativ, allt för att minska utsläppen. På kontoret kan man återvinna papper och annat, för att minimera det avfall som blir. Naturligtvis så ska du källsortera, det är något som de flesta har lärt sig att ta för givet.

Allt detta verkar dyrt och kostsamt, men så är inte fallet. Om du bara ser det från en miljövinkel så är det naturligtvis värt det. Men även rent ekonomiskt så kan du klara dig mycket bra utan att förstöra naturen. Detta avspeglas i vilka priser en del företag lyckas hålla, trots att de är aktivt miljöinriktade. Grön Telekom erbjöd sina nya kunder lägre månadsavgift.

Freight loading onto Boeing 747 cargo aircraft, Melbourne, Australia

Bygga för framtiden

Alla satsar på framtiden, på ett eller annat sätt. Men framtiden kan innebära olika saker. En del vill bli rika, eller i alla fall få ett företag som går med vinst. Ett mycket bra mål. Samtidigt så kan du bygga för framtiden genom att vara miljömedveten. Du måste inte göra saker bara för att du är van vid det. Det går att ändra sitt sätt att tänka. Till att börja med i små saker. När dessa blivit en vana kan du fortsätta utöka dina tilltag till de flesta delarna av din verksamhet.

Grön telekom revolutionerar marknaden genom att tänka miljö men ändå lyckas hålla låga priser. Detta visar att det inte bara är möjligt, men att det också kan löna sig att bli grön. Framför allt så bygger du för framtiden, för dina barns hälsa och även din egen. För när miljön lämnas i fred så klarar den av att rena sig själv och bli starkare. Det bildas en god cirkel där det ena leder till det andra, och snart så har vattendrag och mark blivit hälsosammare.

Ibland behövs det större tilltag, med en reningsprocess som styrs av människor. Men även här kan du ha en del genom att ge en del av din förtjänst till miljöorganisationer. Detta är vad ett antal så kallade gröna företag gör, de stödjer aktivt olika aktioner som siktar på att fixa det som vi gjort fel.

Olika sorters gröna företag

Det finns ett antal företag idag som satsar på miljön. En del är öppna med det, och har det som bas för sin marknadsföring. Andra gör det mer i skymundan, men ändå som en viktig del av sin verksamhet. Alla jobbar mot ett och samma mål, nämligen att värna om naturen. Köp kreditupplysning för GT3C Sweden AB. Det finns olika sätt att komma fram till vem eller vad ett företag är.

Eftersom det finns så många olika sätt att tänka grönt och satsa på miljön så kan du börja redan idag. Att plantera träd är en mycket bra ide’, men inte den enda. En del kontaktar miljöorganisationer och ber om råd. De brukar ha ett ganska bra grepp om vad som behövs i närmiljön, eller hur du kan bidra till en renare värld på en mer global skala. Om det går att ha miljövänlig telekom kan det anpassas till det mesta.

Arbeta mot framtiden

Idag är det viktigare än någonsin att tänka på dina omgivningar. En stor del av jorden har redan blivit förstörd, men det finns fortfarande hopp för andra. Sedan handlar det också om din egen lilla mikrovärld, den del av landet som du bor i. Genom att tänka miljö kan du förbättra din egen hälsa och levnadsstandard. Att hålla dina omgivningar rena och fria från utsläpp kan göra stor skillnad efter bara en kort tid. Återigen så är det fråga om att låta naturen rena sig själv och återställa balansen.

199-6-3-radda-jorden-miljovanliga-atgarder-telekom

Ju fler som följer efter de miljövänliga telekom företagen desto bättre. Med förenade krafter kan något ske, och det ganska snabbt. Ofta så är det en fråga om att vänja sig vid att tänka miljö. Att ta det med i alla beslut, både små och stora. En daglig medvetenhet om att handlingar har konsekvenser, goda och dåliga, är basen för denna utveckling. In i minsta detalj kan dessa principer tillämpas om du bara blir van vid det.

Dra ditt strå till stacken

Du kanske inte tror att det spelar någon roll om du cyklar till jobbet eller tar bilen. Förutom att du får med en viss träning i din dagliga rutin. Men om alla cyklade till jobbet så skulle avgaserna och utsläppen minska radikalt. Nu är inte detta möjligt, men det visar att du aldrig ska tro att dina bidrag är för små eller oansenliga. Tillsammans så bildar de en grund för en renare jord. Så vare sig det handlar om att plantera träd, sortera dina sopor eller välja miljövänliga transportmedel så är det viktiga beslut som gör skillnad.

Så hittas bevisen vid stöld av företagshemligheter 

Full length of sad businessman sitting on path outside office

Det är aldrig roligt när det sker, men det är vanligare än du tror. Stöld av företagshemligheter sker varje dag. Men det betyder inte att allt är förlorat, och att du måste stänga igen verksamheten. Istället är det möjligt att hitta bevis och därmed också den skyldige. Därmed kan man stänga av utflödet och istället koncentrera sig på att bygga upp verksamheten.

En stark säkerhet är ett måste när du driver företag. Speciellt viktigt är detta på datorer och nätverk, eftersom det ofta är den svaga länken. Tjuvar och andra kriminella har hittat flera bra sätt att ta sig in i dina datorer och stjäla information. Men du kan vidta ett antal åtgärder för att göra det så svårt som möjligt för dem. Och om det värsta skulle ske så kan polisen hitta dem. De elektroniska fotspåren kan synas lång tid efter brottet.

Säker förvaring av värdefull information

Det borde vara en självklarhet men många tar det inte på fullt allvar. Virusskydd och lösenord är grunden för att säkert kunna förvara all din dyrbara information. Förutom att det gör det svårare att bryta sig in och stjäla så minskar det även risken att av misstag göra något dumt. Det finns bra firmor som bara sysslar med säkerhet. De kontrollerar ditt system och ser till att det är så säkert som möjligt. Du får förslag på riktigt bra lösenord och även hur du kan kryptera ditt innehåll. Stöld av företagsinformation förekommer och det är viktigt att skydda sig.

Ingen låter pengar ligga framme så att vem som helst kan ta för sig. Det samma borde gälla för information. Begränsa tillgången även för de anställda genom att inte ge alla tillgång till precis alla uppgifter. Det är inte fråga om att du inte litar på dem. Istället är det en bra vana som gör det svårare att komma åt företagsinformation för utomstående. Ibas besitter kompetens och IT forensiska verktyg för att veta var bevis kan hittas. Precis som du låser in pengarna i kassaskåpet, låser dörren och sätter på alarmet så ska du göra något liknande med din information. Skydda den så mycket som möjligt, det är värt besväret.

Vanligt med elektroniska tjuvar

Det finns alltid brottslingar av olika slag, mer eller mindre sofistikerade. Även om du har ett litet företag så är du inte immun mot detta problem. De elektroniska tjuvarna är aktiva dygnet runt, och har olika syften på dagordningen. En del vill bara förstöra för andra, skapa kaos. Andra är ute efter själva informationen, de kan ha nytta av den. Vissa konkurrenter stjäl information eller kraschar servrar bara för att företaget ska bli utslaget och tappa sitt rykte.

Göteborgs-Posten skriver om att det inte lönar sig att stjäla företagshemligheter. Men eftersom detta inte är den enda skada de kan göra så är det alltid bäst att vara utrustad till tänderna. Helt klart kan det vara fråga om en investering. Virusprogram kostar inte så mycket, men det räcker ju inte för att skydda mot informationsstöld. Det du får igen är dock säkerhet, så gott det går. Precis som med vanliga tjuvar så föredrar de elektroniska kollegorna lätta måltavlor. Såvida de inte är ute efter dig personligen, så kommer de att ge upp när de träffar på din mur av lösenord och kryptering. Företag har ett stort ansvar vad gäller vilken information som läcker ut. Läs mer i den här artikeln på Dagens Nyheter.

Följa spåren och hitta den skyldige

Det är ganska intressant att se hur digitala privatdetektiver jobbar. De kan alltså följa spåren som tjuvarna lämnar och komma fram till vem de är. Kanske inte alltid, men bra många gånger. För trots att det är fråga om kunniga dataexperter så är det svårt att göra någonting utan att lämna i alla fall ett litet spår. Med rätt utrustning och den expertis som dessa detektiver har så kan de i de flesta fall nysta upp härvan och finna den skyldige.

Ibland så anlitas de för att finna fram raderade meddelanden eller sms. Det kan vara i samband med en rättstvist, där dessa meddelanden är en del av bevisen. Vad som är intressant i sammanhanget är att du inte ska tro att du kan radera bort allt du gör på nätet. Det går att se ganska lätt var du varit och vilka val du gjort. Vid behov kan de alltså gå ännu djupare och verkligen se dina elektroniska fotspår. Något att tänka på när du använder jobbets dator till privata angelägenheter.

Businesspeople Holding Blank Paper Beneath Skyscrapers

Leva utan rädsla

Det är inte nödvändigt att gå omkring och vara nervös för att någon ska bryta sig in i ditt nätverk. Istället är det mer en fråga om att ha ögonen öppna och planera för det värsta. Så att du är skyddad om det skulle ske. Alla låser dörren innan de går hemifrån, eller sätter på sig säkerhetsbältet i bilen. Det är bara fråga om att göra allt du kan för att klara dig.

Med datorer är det något liknande. Genom att installera virusskydd eller andra säkerhetsprogram så kan du slappna av och känna dig säker. Skapa goda vanor både hemma och på kontoret med starka lösenord och användarprofiler. Kryptera information som du lagrar i molnet och ge inte alla tillgång till precis allt.

Men om det värsta skulle hända finns det alltså möjlighet att spåra tjuvarna, genom att följa efter deras elektroniska fotspår. Det går att rätta till vad som skett och gå framåt igen.

Som franchiseföretagare är det viktigt med bra skydd

1

Att starta eget är spännande, ett steg mot självständighet och frihet. Men det innebär också en hel del hårt arbete samt vissa risker. Därför har man i flera länder lagar och regleringar som skyddar även franchisetagare. Detta är en diskussion som blir allt mer aktuell även i Sverige och många anser att det är dags för en förändring.

För många så är franchising en möjlighet att bli egen företagare. Att uppfylla en dröm de gått och burit på under många år. Det öppnar ännu fler möjligheter för tillväxt och kan vara starten på det liv du egentligen vill leva. Därför är det bra att det nu diskuteras fler lagar som kan vara till skydd för franchisetagare. Det kan göra stor skillnad i vissa situationer.

Ta steget fullt ut

Innan du säger upp dig från ditt nuvarande arbete och sätter igång som franchisetagare så är det bäst att ha tillräckligt med information. När du vet vad som väntar dig så är det lättare att inte bli bringad ur fattningen. För problem uppstår alltid, det är en del av livet. Det kommer aldrig att gå så lätt som det verkar på pappret. Men när du vet på ett ungefär vilka hinder som kan uppstå så blir det lättare att tackla dem på rätt sätt. Gå en kurs i ”öppna eget företag” hos Franchisetorget.

Denna procedur är den samma oavsett vilka steg du tar här i livet. Det finns flera ordspråk runt om i världen som lyder ungefär som att när du är förvarnad så har du så gott som vunnit slaget. Det är aldrig lätt att starta eget, men de flesta anser att det verkligen är värt ansträngningen. Efter ett tag så kommer allt att flyta på och du kan slappna av lite grand. Läs gärna mer på http://www.franchisetorget.se/ .

Börja tidigt med egna initiativ

Det är viktigt att lära sina barn att ta ansvar. På detta sätt kan de klara sig bättre som vuxna, och kanske ta det stora steget lite snabbare än andra. För vägen till eget företag kan ske gradvis, med små uppgifter eller entreprenader som sedan ligger som grund för ett livslångt åtagande. I denna artikel i Helsingborgs Dagblad kan du inspireras till att starta eget även som ung.

Vissa mycket framgångsrika företag startades faktiskt upp av studenter. En del var uppgifter som de fick under studiegången. Andra är helt enkelt ett resultat av att unga människor uppmuntrats att ta initiativ och utnyttja sina tillgångar. Med lite finansiell hjälp har många goda tankar och affärsplaner. Ett alternativ är alltid franchising som kan vara en mjukstart som egen företagare.

2

Planer för franchising

Det är inte alltid som det går enligt planerna. Ibland kan det vara svårt att fullfölja det man påbörjat, av flera olika anledningar. Det är inte alltid det beror på dig när något inte fungerar, det kan vara en rad faktorer som ingen kunde ha förutsett. Tyvärr är det här som en av franchisingens nackdelar visar sig. Du är ofta bunden av ditt kontrakt, även om verksamheten inte fungerar. Detta kan vara något att syna noga innan du skriver under något, för att veta vad som gäller ifall det värsta skulle hända. Göteborgs-Posten skriver här om att det är viktigt med bättre skydd för franchiseföretagare.

Men det viktigaste är att du alltid går in i ett avtal med båda ögonen öppna. Du måste räkna på vad som händer om något går fel. Eller om flera tråkiga saker händer samtidigt. Man talar ofta om plan B, och det ligger en hel del i detta uttryck. Se till att ha lite marginal så att inte allt försvinner med en gång, något att falla tillbaka på så du kommer på fötter så fort som möjligt.

Satsa helhjärtat på ditt företag

Många hoppas på att lagarna runt franchising kommer att bli lite mer som de är i andra länder. Det är inte ett nytt koncept men något som börjat bli allt mer populärt. Flera stora, välkända företag bygger på principen med franchising. En klar fördel med att vara franchisetagare är att du slipper bygga upp allt från grunden. Istället får du ett färdigt varunamn som är känt och uppskattat.

Samtidigt så har du en viss frihet att växa och bli något personligt. Så länge du håller dig till de grundläggande reglerna så kan du så gott som göra precis vad du vill. Många känner att det är dags att bli sin egen, att vara chef åt sig själv. Det kanske är hårt arbete, men du jobbar för din egen vinning. Inga lönetak och regler som gör det svårt för dig att komma någon vart. Tvärtom så är det du som sätter reglerna och ser till att ditt företag går framåt och växer till sig. Med tiden så kanske du till och med får anställda, flera stycken som ser upp till dig som chef.

Så ökar du din försäljning med hjälp av konverteringsoptimering

25-6-1-konvertering-online-natbutik

Det kan verka lätt att tjäna pengar på nätet. Du sätter bara upp en nätbutik eller blogg och sedan kommer pengarna in. Ibland fungerar det nästan på det sättet, men för det mesta är det fråga om en hel del hårt arbete. En term som ofta kommer upp i detta sammanhang är konverteringsoptimering.

Rent allmänt så måste du hela tiden se till att dina sidor är optimerade. Detta innebär att de ska göras så bra som möjligt, att maximera dem. Dels måste de vara på toppen för sökmotorerna. Sidorna måste innehålla nyckelord och bildtexter som gör att folk hittar fram till sajten. Men sedan gäller det att satsa på konverteringsoptimering.

Vad innebär konverteringsoptimering?

För vissa typer av företag så räcker det med att personerna hittar fram till sidan. Bloggar och annat tjänar mycket på antal besökare. Men för nätbutiker så är det viktigt att besökarna inte bara bläddrar igenom vad som finns men även fattar beslutet att köpa något. Du vill konvertera besökarna till kunder. denna form av optimering är nära knuten till sökmotoroptimering, men med en liten annorlunda knorr. Du kan läsa mer om konverteringsoptimering på: https://dexter.agency .

För att bättre kunna optimera sidorna så att de konverterar så krävs det klara visioner och mål. Vissa av dessa mål är långsiktiga och ganska allmänna. Du vill att besökaren köper en säng, en gitarr eller vad du nu säljer. Men dessa mål är inte alltid lika lätta att mäta, de kan vara ganska diffusa. Därför så delar du upp dem i mindre, mer mätbara mål. Ett sådant kan vara att se hur många besökare som tar kontakt, antingen genom att fylla i ett formulär eller kanske via chatt. Ett bra blogginlägg om konverteringsgrad för E-commerce är detta: https://dexter.agency/blog/conversion-rates-ecommerce/.

Vad vill du sälja?

Alla sidor på en sajt är inte exakt likadana. Det måste framgå klart och tydligt vad du förväntar dig av besökaren på varje sida. En del är bara tänkta som en inkörsport, ett sätt att få kunden att komma vidare till den egentliga butiken. Det som är viktigt här är att du uppfyller det du lovade på andra sidan länken, den som de klickade på för att komma fram. Även här kan du sälja något, men framför allt ska besökaren hitta det den kom för.

Det ska framgå klart och tydligt hur kunden kan köpa varan. Vissa butiker har luddiga landningssidor och det är svårt att komma fram till ett egentligt köp. Vad synd om kunden klickar sig vidare bara för att du inte optimerat dina sidor! Istället kan det hjälpa att tänka som en besökare. Att steg för steg gå igenom hur de kanske upplever din sida. Om du aldrig hört talas om den här varan tidigare eller aldrig besökt butiken- hur lätt är det då att gå vidare? Med konverteringsoptimering ökar du försäljningen online! Läs mer om hur i denna artikel från Resumé.

Woman Making an Online Transaction

Jobba hårt med optimering

Från början till slut så handlar det om att ge alla det de vill ha. Sökmotorerna vill ha unikt innehåll med de rätta nyckelorden. Besökarna vill veta exakt vad som förväntas sig av dem och hur de ska kunna fullfölja det de kom för. Du vill ha en sajt som fungerar och där besökarna trivs. Inte en sida som folk snabbt klickar sig bort från för att den är jobbig eller inte verkar seriös.

Allt detta tar tid, men kan leda till att du får igång en blomstrande handel på nätet. Med tiden så slipper du göra så mycket och det är mest fråga om underhåll. Det är sällan en inkomst helt utan ansträngning, men den kan tillåta dig att ha mer tid över för annat. Internetworld berättar här om allt du behöver veta för bättre konverteringsoptimering och högre försäljning. Det kan löna sig att läsa på om ämnet och sedan tillämpa det på din sajt.

Konsten att driva e-handel

Internet har öppnat upp flera möjligheter för stora och små företag. De olika ekonomiska överenskommelserna som finns har också gjort det lättare att importera och exportera varor. När du har en nätbutik som är återförsäljare av andras produkter så slipper du ha dyra lagerlokaler eller stor personalstyrka. Detta gör det enklare att komma igång, det krävs inte alls så mycket kapital för att lyckas med din handel.

Men det ligger en hel del arbete och kunskap bakom det hela. Det är alltid bäst att lära sig lite mer om ämnet innan du sätter igång. Vissa väljer att lägga ut skrivandet och byggandet av sajten på professionella firmor som har detta som yrke. Kanske inte allt samman, men en god del av det hela. Internetworld listar här de tio viktigaste sakerna en e-handlare ska kunna för att företaget ska lyckas. Om du bara klarar av sex så kanske det är dags att plugga lite mer.

Olika sätt att optimera dina sidor

Målet är alltid att öka din försäljning, att få nätbutiken att bli mer framgångsrik. För att uppnå detta så finns det flera små detaljer som måste tas om hand. Optimering innebär en rad olika saker. Men det är inte alltid så lätt att veta vad det är som får den att fungera, vilka tilltag som är de bästa. En indikation kan vara ett multivariabel test.

Detta test innebär att du har två olika versioner av samma sida. Sedan får olika personer pröva dem och när du uppnått en viss mängd så kan du se ett mönster. Du vet bättre vilken version som är den bästa. Ibland kallas detta test för A/B test. Det måste inte vara stora förändringar som kan ge goda resultat, så det är alltid bra att testa nyheter.

Det finns flera bra verktyg tillgängliga för att kontrollera konverteringen och optimera dina sidor. För de flesta så lönar det sig att skaffa dessa och sedan lära sig väl hur de fungerar. Konverteringsoptimering och testande bör vara en fortlöpande process.

25-6-3-optimering-landningssida-konvertering

Konverteringsoptimering för större vinst

Idag är de flesta vana vid att surfa runt på nätet. Många köper allt de behöver härifrån, från skor till kylskåp. Detta innebär också att de besöker en mängd med hemsidor varje vecka, och vet hur saker och ting ska fungera. Om dina sidor är svåra att navigera eller tar lång tid att ladda så kommer de att fortsätta till en annan nätbutik. Tålamod är en dygd som försvunnit till stor del när det kommer till användandet av internet.

Du måste därför lägga allt till rätta för dina besökare, så att de konverterar till kunder. Samtidigt så är det inte bara en fråga om att ha en snygg hemsida som är lätt att använda. En del av dina besökare kommer att vara tidigare kunder. Varför ska de handla igen? Detta måste framgå klart och tydligt. Kanske är det en uppföljare av vad de tidigare handlat, eller så tyckte de om dina produkter.

Poängen är att sidan ska visa varför och hur en besökare kan ta steget fullt ut. Det ska inte vara krångligt att använda sidan eller att komma fram till själva köpet. Små uppmuntringar till att bli kund är på sin plats, liksom en klar väg från önskan till köp. Naturligtvis är bra produkter eller tjänster grundläggande, men allt annat måste också falla på plats.

 

Viktigt för socionomer med eget företag att synas på nätet  

1-6-socionomkonsult-eget-foretag-1

Att jobba med människor är ett givande arbete. Detta är något som socionomer möter varje dag. En del jobbar med barn och ungdomar, antingen som kurator eller inom psykiatrin. Sedan finns det mycket att göra för äldre eller handikappade. Andra väljer att använda en stor del av sin tid till frivilligt arbete. Socionomer har stora möjligheter att grena ut och specialisera sig. Det är också ett yrke som lämpar sig till att starta eget.

Efter en grundutbildning känns det skönt att komma igång och praktisera. Som socionom möter du många olika personer, med varierande bakgrund och problematik. Med din kunskap och, med tiden, erfarenhet, kan du ge stöd och råd till dessa. Många väljer att jobba för kommun och landsting, men det börjar också bli allt vanligare att jobba som konsult.

Fördelar med att jobba som socionom

En fördel med att jobba som socionomkonsult är att lönen ofta blir högre. Du får kortare eller längre uppdrag, ibland kan ett projekt löpa över ganska lång tid. men eftersom det inte handlar om fast anställning så kan du uppleva din höga lön som socionomkonsult. Helt klart så är det inte samma trygghet som att ha en tillsvidare anställning, men lönen kan ofta kompensera detta.

Det kan kännas skönt att först vara anställd en tid. Du kan lära dig hur yrket fungerar rent praktiskt, det är alltid en viss skillnad mot teorin på skolan. Även om det ingår praktik under utbildningen så är det verkliga livet lite annorlunda. Men sedan kanske det är dags att satsa på framtiden. Det finns stora möjligheter för den som är intresserad av att prova något nytt och mer information om att starta eget företag som socionom finns här.

1-6-socionomer-2

Som konsult har du större frihet att välja uppdrag. Du kanske har erfarenhet inom ett visst fält, men det här kan vara en chans att bredda sig. Om du inte trivs med en viss inriktning så är det ju bara fråga om en begränsad tid. En del socionomer tycker också att det faktum att man tjänar mer kan kompensera de gånger de får ett uppdrag som inte är lika intressant som andra. Sveriges Radio rapporterar här om att socionomer får högre lön som socionomkonsulter.

Att synas som socionomkonsult

Så har du äntligen tagit steget fullt ut och startat upp en egen verksamhet. Alternativt valt att jobba som konsult genom ett bemanningsföretag. Då är det viktigt att synas, att sprida sig som företagare. Det spelar ingen roll hur duktig du är på ditt yrke, om ingen vet att du finns till så blir det inga jobb. Detta är ju det samma oavsett vilken bransch man är verksam i. Marknadsföring av sig själv och jobbsökande kan vara en heltidssyssla.

Det allra bästa stället för att sprida information av olika slag är på nätet. Dels är det här alla samlas, så att sägas. Allt sker online idag, det är här jobb utlyses och det är också på nätet som företag letar efter medarbetare. Göteborgs-Posten rapporterar om hur trycket är hårt på jobbmässor för socionomer som är nyfikna på att starta eget. Det finns jobb där ute, men du måste ta första steget och komma igång.

Hur du syns online

Det finns ett antal olika tillvägagångssätt för att ha en stark närvaro på nätet. Sociala nätverk har blivit en vanlig plats för de som söker jobb men också för verksamheter som kan erbjuda anställningar. Även om de inte alltid annonserar ut lediga ställningar så söker de ständigt efter kvalificerad personal. En socionom med god erfarenhet eller referenser kan bli tillfrågad direkt, om de hittar fram till dig.

En uppdaterad profil på olika sociala nätverk är alltså basen för att synas på nätet. Eventuellt en hemsida eller företagssida som du kan hänvisa till. Här skriver du in alla fakta som utbildningar och arbetserfarenhet, utan att överdriva och alltid den rena sanningen. Denna sida, samt dina profiler, bör vara snygg och uppdaterad. Du vill ge ett seriöst intryck, det handlar ju om att hitta ett jobb.

1-6-socionomkonsult-internet-3

Det finns sociala medier som är direkt lämpade för att söka jobb. Forum där arbetsgivare och jobbsökande möts. Linkedin är ett exempel där många funnit varandra.  Här kan du lägga ner lite extra energi, utan att helt glömma bort de vanliga nätverken. Facebook och Twitter fortsätter att växa till sig som en plats där man kan hitta fram till varandra.

De bästa jobben som socionomer

Eftersom en socionom har flera olika arbetsuppgifter och ansvarsområden så kanske du har hittat den inriktning som passar bäst för dig. För en del är lönen det viktigaste, och då passar det ofta bra att jobba som konsult. Andra vill ha ett jobb som involverar barn och ungdomar. Du kanske vill jobba med människor som varit med om ett trauma, det är en specialitet där det finns en hel del att göra.

Många tar en anställning medan de fortsätter att leta efter drömjobbet. Det kan ta tid att läsa annonser, kontakta företag och gå på intervjuer. Därför är det bäst att ha en inkomst under tiden. Men samtidigt så letar många företag efter en lämplig kandidat till poster, vare sig de är utannonserade eller inte. De vänder sig först och främst till nätet, vilket är anledningen till att du måste vara aktiv just där. Sedan sprids ofta ordet om någon är duktig inom sitt område. Världen kan vara ganska liten när det kommer till en nisch eller inriktning, och man vet vem som gör vad.

Frågan kommer alltid upp om det är bäst att jobba för egen maskin eller vara anställd. Det är naturligtvis en fråga som bara du kan svara på. Men det är en växande trend att satsa på sig själv, att starta eget och bli konsult. Sveriges Radio informerar i detta inslag om hur socionomer lämnar kommunerna som arbetsgivare.

Starta eget som socionom

Det kan vara en utmaning att starta eget, med stort ansvar. Men i längden så kan det vara det allra bästa för karriären. Dels har du möjlighet att jobba med olika uppgifter, allt beroende på vilka projekt du väljer. När man jobbar genom ett bemanningsföretag brukar det inte vara några problem med att få jobb. Det öppnar upp en helt ny värld där du kan få in en fot på olika företag. Vilken väg du sedan väljer att fortsätta med är ju upp till dig. Men genom att ta kortare jobb, som projekt eller vikariat, så vet du bättre vad du vill specialisera dig på.

En del socionomer trivs också med att ha ett varierande jobb. Ständigt nya utmaningar och erfarenheter, olika arbetskamrater och klientel. Yrket är baserat på att jobba med människor, men i flera olika situationer. Sedan kan lönen vara en dragning, du tjänar mer på att satsa lite extra. Naturligtvis så innebär ett eget företag också ökat ansvar, men i längden så kan det vara värt ansträngningen.

För att du och eventuella arbetsgivare ska hitta fram till varandra måste du sprida ditt företag på nätet. Det är här du måste synas, och inte bara på ett ställe. Sprid information om dig själv och dina tillgångar, så kommer det troligtvis aldrig vara ett problem att kunna jobba med något du trivs med. Satsa allt och få mycket igen.

Framtidens arbetsplats är digital 

Idag finns det utrustning och maskiner som täcker så gott som varje aspekt av liv och arbete. Mobila enheter och datorer har gjort det möjligt att jobba med nya metoder. På många sätt och vis har det helt och hållet förändrat sättet att driva en verksamhet på. För en del har det varit svårt att lägga om sina rutiner medan andra välkomnat förändringarna med öppna armar. Fakta kvarstår att ingenting är sig likt och att det i alla fall är väl värt att se lite närmare på de skiftningar som uppstått.

814-5-framtidens-arbetsplats-digitalMånga förutser att framtidens arbetsplats kommer att vara digital. Detta är inte bare en profetia som hämtats ur luften. Idag är det redan många som inte fysiskt är närvarande på sitt arbete. Istället jobbar man hemifrån, under resor eller på helt andra orter. Även möten och konferenser hålls allt mer över telefon eller video, det ger större möjligheter att träffas oftare.

Metoder som sparar pengar

Personlig kontakt är viktig, det är en av grundstenarna i handel och affärer. Det finns kurser som lär ut hur man pratar med andra och vad som är skillnaden mellan en bra försäljare och en som ligger helt på toppen. Men det är inte nödvändigt att man befinner sig i samma rum för att ha personlig kontakt. Det går alldeles utmärkt att utnyttja moderna hjälpmedel för att nå ut till sina kunder och medarbetare. Du kan klicka här för att köpa videokonferensutrustning.

Vad som däremot är viktigt är att ha de rätta verktygen. Om man sitter och pratar med en viktig kund i Japan så måste systemet fungera. De kommer troligtvis inte uppskatta om linjen bryts och kvaliteten på ljudet är dåligt. Därför är en bra utrustning basen för en digital arbetsplats. Även för en själv eller de som är anställda så är det svårt att jobba om enheterna inte fungerar som de ska. För de som ofta har videokonferenser eller möten är det därför bäst att investera i något som ger den kvalitet på samtalet som behövs. Det går att läsa mer på https://itonordic.se.

Den digitala utvecklingen går framåt

Det är mycket intressant att se hur dagens arbetsplats redan är så pass annorlunda. Mycket sker genom att trycka på en knapp och många är inte längre bundna vid ett skrivbord. Helt klart så är det fortfarande ett stort antal verksamheter som fortfarande har traditionella kontorslandskap. Men där använder man datorer som ju är basen för ett helt annat sätt att jobba på. Fredrik Petersen på ITO Nordic höll här ett seminarie om ”Varumärket & Det digitala mötesrummet”.

Att gå digitalt är ett sätt att spara pengar, i alla fall i det långa loppet. Bland annat har många företag nästan totalt slutat med affärsresor. Det finns många gånger ingen anledning att lägga ner tusentals kronor på en resa när mötet kan hållas via video. Resor finns kvar, ibland måste man bara göra saker personligen. Men det är inte alls som tidigare när alla möten och konferenser hölls på olika ställen. En del var tvungna att resa stora delar av varje månad vilket kan vara tröttsamt även om man trivs med det.

Istället är det inte alls ovanligt att på en och samma dag sitta i möte med avdelningskontoret i Paris, klienterna i Guatemala och fabriken i Kina, för att bara ta ett litet exempel. På vissa kontor jobbar man flexitid, med sena kvällar eller tidiga morgnar. Detta är för att kunna passa in med tidszonerna där klienterna befinner sig, skillnaderna kan vara flera timmars förskjutning.

Med videokonferenser och liknande möten så har det nu blivit möjligt för fler företag att grena ut sig. Tidigare krävdes det stora summor pengar för att ha kontakt med kunder i andra delar av landet eller internationellt. Telefon och e-post fungerar bra för vissa former av affärer, men ibland måste man bara komma tillsammans och prata. Tack vare moderna hjälpmedel så har så gott som alla råd att möta upp med medarbetare eller kunder, och det spelar ingen roll var man befinner sig. Framtidens arbetsplats kommer att vara digital och videokonferenser normen. Om detta skriver Computer Sweden i denna artikel.

Många fördelar med digitala arbetsplatser

En annan stor fördel är ju att man kan befinns sig var som helst och ändå hålla igång med jobbet. Detta har öppnat möjligheten att ta en längre semester utan att förlora sin inkomst. En del har till och med flyttat till varmare länder, investerat i bra utrustning och fortsatt jobba från stranden. Eller så stannar man hemma med barnen utan att det påverkar jobbet allt för mycket. Ett flertal har till och med startat upp egna verksamheter under dessa förhållanden just för att det är så lätt att kommunicera med andra via internet.

I dagens arbetsklimat så månar många företag om både bra medarbetare och sina klienter. De gör allt de kan för att justera sina arbetsmetoder, bara för att kunna möta de krav som ställs. En bra anställd som vill jobba hemifrån eller som inte längre vill resa så mycket kan istället sköta det hela via videokonferens. Det kostar mindre pengar men kan leda till större förtjänster. Man kan ha fler bollar i luften samtidigt eftersom digitala arbetsplatser är så flexibla och effektiva.

Ett nytt sätt att arbeta

Det är ingen som förnekar att arbetsklimatet har förändrats. De flesta tycker att det har skett till det bättre, andra är mer långsamma med att anpassa sig till nyheter. Med den rätta utrustningen kan videokonferenser och möten vara en enorm tillgång för ett företag. Det underlättar arbetet och frigör både tid och pengar. Alla dessa resurser kan användas för andra saker som alla tillsammans gör att en verksamhet har stor framgång.

Digitala arbetsplatser kan vara vilken plats som helst. En del väljer att ha det som ett komplement till det vanliga kontoret. Andra satsar på att göra allt från sin mobil eller dator, utan en fast plats som de hyr. Det är alltså uppenbart att den elektroniska revolutionen har haft långsiktiga verkningar, och att det inte är över på långt när.

Företagsinformation online-  företaget bakom kan bli en viktig affärspartner

Information är alltid nödvändig, på flera olika sätt och vis. Ibland handlar det om att lära sig något nytt, att hitta den kunskap man behöver. Men minst lika ofta är det fråga om att hitta fram till någon, antingen en person eller ett företag. För detta finns det idag mycket bra tjänster online där man kan läsa om de företag man är intresserad av.

802-5-foretagsinformation-onlineDels är det ofta kontaktinformation som folk söker efter. Var en viss firma befinner sig och hur man kan komma i kontakt med dem. Men det kan också vara motsatt, man vill ha tag i ett företag som finns i ett speciellt område. Det kan vara fråga om tandläkare i Göteborg eller murare i Bromma. För att underlätta för folk så finns det sammanställningar med olika sorters uppdelning. Gula sidorna är ett sådant exempel, något som miljontals användare har dragit nytta av genom årens lopp.

Viktig information om alla

Det handlar alltså inte om något storebrorssyndrom där man vill veta allt om alla. Istället så är det fråga om viktig kunskap om de företag man har att göra med. Förutom kontaktuppgifter så finns det ju mycket annat som kan vara relevant till ens förhållande med ett företag. Se vilka tjänster Qmarket kan erbjuda dig genom Svensk Infrastruktur.

Man måste ofta läsa på lite om ett företag innan man väljer att samarbeta med dem. Eller så kanske man inte är helt på det klara med om det verkligen kan vara något som är till nytta för en. Ibland kan det handla om att hitta den helt rätta verksamheten för ett projekt eller annat uppdrag. Genom att läsa den företagsinformation som finns tillgänglig så kan man fatta ett bättre beslut. Fullständiga kontaktuppgifter till Svensk Infrastruktur finns på eniro.se/svensk-infrastruktur.

Vem tillhandahåller informationen?

Men det är inte så många som tänker på de företag som ligger bakom informationen, som sammanställer alla dessa fakta. De ses inte som en partner utan mer som en källa som aldrig sinar. Vissa har dock ifrågasatt behovet av dessa företag när det ju finns något som heter Google. Men de större företagen som förmedlar information om andra ser sig mer som en samarbetspartner till Google, ett komplement för att ge kunderna det de behöver.

I Svenska Dagbladet kan man läsa om hur Gula Sidornas chef ser positivt på framtiden vad gäller dem själva som en värdefull affärspartner för alla företag som vill ha information och synas. Nu när de har ny ledning och det mesta har ställts på huvudet så hoppas de kunna komma ut ur den dåliga cirkeln genom att erbjuda företag något konkret och attraktivt. Det kan ta tid, men det är som alltid en fråga om att synas på nätet.

De allra flesta företag kämpar hårt för att synas på nätet och ha en närvaro som är värdefull. Man lägger ner stora pengar på att marknadsföra sig på flera olika ställen och se till att folk hittar fram till en. Kunderna har vant sig vid att gå online vid minsta lilla förfrågan och det är därför som det är så viktigt att vara verksam just här. Därför kan ett erbjudande om samarbete med dessa företag som ligger bakom all information faktiskt vara av nytta, något som man i alla fall bör se lite närmare på.

Vikten av företagsinformation online

De flesta vet vid det här laget att sökmotorerna har stort inflytande över vilka val folk fattar. De ligger bakom vem som kommer högst upp på söklistorna och som verkligen syns. Men det finns många vägar för att nå upp till toppen, vilket ju är vad internet marknadsföring och SEO handlar om. Samtidigt så föredrar många att gå direkt till en katalog eller sajt som samlat all den information man kan tänkas behöva. Någon som Gula sidorna där man vet att det alltid finns bra information om olika företag.

Eftersom det finns den möjligheten att en potentiell kund kan hitta en genom Eniro eller Gula sidorna så säger det sig självt att man ska finnas med där. Inte bara som en liten fotnot utan verkligen synas och vara en del av det hela. Troligtvis är det här som företagen bakom företagsinformationen online kommer att satsa. De flesta är villiga att betala en slant för att hamna först, på framsidan så att säga.

Dagens marknadsföring och affärsvärld ser kanske annorlunda ut än den gjorde för bara några årtionden sedan, men principerna är de samma. Företag brukade se till att annonsera på sidan av kartor, reklamblad, inbjudningar eller lotteribiljetter. Nu för tiden är det samma sak, bara det att inte allt är tryckt på papper. Man måste visa framfötterna utan att verka påträngande. Låta folk få veta att man finns där och att ens företag har något nyttigt för andra. Det kan vara de tjänster man kan erbjuda eller produkter som företaget säljer.

En plats för alla företag

Det är alltså fråga om ett samarbete som lönar alla involverade parter. Dels de som tillhandahåller tjänsten, som samlar ihop all information och blir som en anslagstavla dit alla kan gå. Men också de som är en del av denna katalog och som därmed har en chans att bli upptäckta. Det har blivit en allt hårdare konkurrens om kunderna, speciellt nu när så många väljer att handla online och skicka efter saker från hela världen. Man måste visa att man är ett bra val, kanske på grund av att verksamheten finns i närheten eller för att ens produkter är så unika.

De flesta som har en verksamhet vet att det inte är lätt att klara sig eller gå framåt. Det kräver hårt arbete och en väl fungerande plan. Med bra samarbetsparter på olika nivåer och situationer kan det dock underlättas till en viss del. Framför allt ska man aldrig försumma att synas, på flera olika ställen samtidigt. Detta gäller både för nätet och ute i verkliga livet. Ett företag som syns drar till sig kunder, det är ett faktum som det gäller att utnyttja på allra bästa sätt.

Många nya arbetstillfällen norrut 

Under lång tid så har arbetsfördelning varit ojämn i landet. Det har vanligtvis funnits många fler valmöjligheter i de södra delarna. Genom olika tilltag från regeringens sida så har man uppmuntrat folk att stanna kvar eller flytta norrut, och många av dessa har fungerar riktigt bra. Idag verkar dock trenden ha vänt och allt fler företag lägger sin verksamhet norröver i landet. I tillägg så har många valt att starta upp sina egna verksamheter och därmed ta saken i egna händer.

Profile shot of businesswomen moving down stairs against sky
Profile shot of businesswomen moving down stairs against sky

Många gånger så är det bristen på arbete som gör att folk flyttar runt till andra städer. Det är ganska vanligt att dras till de större städerna, men allt beror ju på var man får jobb. För en stor del av dessa personer är det inte alls så lätt att dra upp sina rötter och flytta söderut. Om det fanns jobb skulle de mycket hellre stanna kvar. Sedan finns det andra som drömmer om att pröva på hur det är att bo norrut, kanske på grund av en ny relation.

Drömmen om att bo i Norrland

Vare sig man vill flytta dit för första gången eller har vuxit upp i de norra delarna av landet så borde vara möjligt för alla att bo där de vill. genom att skapa jobbtillfällen eller uppmuntra egna initiativ så kan detta bli lättare att åstadkomma. Ibland måste man vara lite uppfinningsrik och tänk ut nya sätt att tjäna pengar. Tack vare internet och andra moderna tekniker så har världen krympt. det är inte längre nödvändigt att vara fysiskt närvarande för att tjäna pengar. Man kan lätt sitta ute i skogen och driva en verksamhet som vänder sig till personer på helt andra ställen.
Det är idag möjligt att starta eget bemanningsföretag. Detta är det allra senaste inom anställning. Själva formen har funnits i många år, men på sista tiden har det blivit allt mer populärt att hyra in personal genom dessa företag. De kan koppla samman jobbsökare med lediga ställningar, och ett antal personer har försörjt sig under längre tid genom de jobb de får på detta sätt. Jobzone är ett bemanningsföretag med bred erfarenhet inom området.

Leta efter jobb i Norrland

Om man vill jobba inom en särskild bransch eller på ett företag i en viss del av landet så gäller det att aktivt leta efter jobb just där. Det finns flera kanaler som alla fungerar på olika sätt. Ibland har även tidningarna speciella kampanjer för att hjälpa folk att hitta fram till varandra. Det är ju inte bara arbetssökare som vill hitta det rätta jobbet, företagen vill också ha rätt person till de poster som utlysts. Det finns många nya arbetstillfällen i Umeå. På umea.se hittar man mer information om just detta.

Så lokala tidningar, både online och mer traditionella, kan vara till hjälp. Arbetsförmedlingens listor är ett annat sätt att söka på ett visst område. Man ska aldrig undervärdera vikten av sociala nätverk eller andra kontakter, många har hittat jobb just på detta sätt. Att rent allmänt vara vaken och se efter nya möjligheter kan få en att nå fram till målet.

Skapa sina egna jobb

Ett annat sätt som jobben i Norrland har ökat är genom egna projekt. Allt fler tar steget fullt ut och startar upp en egen verksamhet. Om engagemang för att få unga att starta eget kan man läsa i denna artikel från Västerbottens-Kuriren. Det gagnar hela samhället när jobben sprids runt om i landet. En del har kunnat rädda sin lilla bygd genom att ta saken i egna händer. För när folk stannar kvar och har en inkomst så påverkar ju det också skolorna, posten, butikerna och alla andra som är beroende av varandra.

Helt klart är det inte alldeles enkelt att starta eget, men med lite kunskap och en vilja att jobba hårt så kan det bli en framgång. Man ska alltid skaffa sig tillräckligt med information före varje projekt, och det samma gäller här. Tanken är ju att kunna bo och jobba där man önskar. Den här artikeln i Dagens Industri ger en bra bild av vad det innebär att starta eget företag. Många som börjat lite smått med en egen verksamhet har lyckats få den att växa till sig och verkligen bli något. Kännedom om branschen är en klar fördel så att man vet var det lönar sig att satsa lite extra.

Fler jobb i norra delarna av landet

Den senaste tiden har sett flera satsningar på arbetstillfällen norrut. Det har blivit lättare att kunna jobba där man vill bo, kanske där ens familj finns och man har alla sina vänner. Migrationen till de stora städerna kommer säkert att fortsätta, det är inte bara jobb som lockar där. Men detta är något alldeles naturligt, och inte negativt i sig självt. Det viktigaste är att man gör det av egen vilja och inte tvingas flytta på grund av brist på jobb.

Egentligen borde det finns möjlighet för alla att jobba med det de önskar. Att kunna jobba med något man trivs med och inte bara för att få ihop pengar till hyran. Men framför allt att kunna bo och jobba på den ort man själv väljer, eller i alla fall inom ett visst område. Det kan hända att man måste pendla, det går inte alltid att hitta jobb precis runt knuten. Även i de större städerna så pendlar folk varje dag, och ibland kan det ta lite tid att komma fram till jobbet. Men de som har hittat drömjobbet, och bor på rätt ställe, så är det väl värt ansträngningen.

Det finns många fördelar med att bo i norra Sverige, och dessa ökar för varje år som går. Turismen har vuxit och likaså nöjesutbudet. Naturen är storslagen och trots ett lite kallare klimat så finns det mycket att göra året runt. Något annat som gjort Norrland mer populärt är att transport och koppling till resten av världen har blivit mer effektivt. Med tillräckliga jobbmöjligheter finns det ingen anledning för många att flytta någon annanstans. Det är bra mycket bättre att stanna kvar där man trivs.

Whisky grunden för Skottlands ekonomi 

Skottland har mycket att erbjuda sina besökare. Det är ett vackert land med fantastiska gröna kullar och stora vattendrag. Varje år är det många turister som kommer hit för att vandra på en av de många leder som finns här, njuta av naturen och god mat. Samt naturligtvis för att ta sig ett glas whisky.

Close-up of whisky glass
Close-up of whisky glass

Denna fantastiska dryck har länge varit grunden för den skotska kulturen, men även för dess ekonomi. Skotsk whisky är känd över hela världen och exporten bara fortsätter att öka. Detta har lett till många arbetstillfällen och en stadig ekonomi. Men inte bara på grund av export. Allt fler kommer till Skottland för att besöka något av alla de destillerier som finns här.

Flera olika sorters whisky

En del tror att skotsk whisky bara är en sort, men när man kommer hit och börjar smaka på de olika sorterna så blir det genast annorlunda. Till att börja med beror smaken på valet av spannmål. I Skottland så producerar man huvudsakligen tre olika sorters whisky. Dels den som är gjord på vete eller majs, så kallad grainwhiskey. Sedan finns det en huvudgrupp som görs på korn, den kallas för maltwhiskey. Till sist så kan man få blended whiskey som blandar de två andra grupperna i olika proportioner. Du kan klicka här för att prova en rolig whiskyresa till Skottland.

När man använder olika ingredienser så är det självklart att slutresultatet blir olika. I tillägg så har varje region sitt eget sätt att destillera och lagra drycken. Allt detta är mycket intressant för någon som tycker om whisky. Att få prova olika sorter och verkligen lära sig känna igen skillnaderna. Ett annat år kanske det är dags för en resa till ett annat land som är känt för sin whisky, så att man kan jämföra de olika sorterna och se skillnaden. Här hittar man info om en whiskyresa till Irland som bjuder på såväl kultur som andra roliga stunder.

Vikten av whisky

Ordet whisky betyder lite löst livets vatten, och helt klart så kan man säga att whiskyproduktion varit mycket viktig för Skottland som självständig region. Många anser att detta var en av anledningarna till att vissa grupper ville bryta sig loss helt och hållet från Storbritannien. Oavsett vad man tycker om det så är i alla fall whiskyn en integrerad del av skotsk kultur och ekonomi. I denna artikel i Svenska Dagbladet kan man läsa om att whiskey är viktigt för Skottlands ekonomi.

Det är inte bara ett stort urval av whisky typer, hur man dricker den varierar också ganska rejält. En del föredrar att dricka whisky utan några tillsatser. Inget vatten och ingen is. Det sägs vara amerikanskt att dricka whisky med is, riktiga kännare tar den vid rumstemperatur. Poängen med alla dessa olika sätt att behandla den gyllene drycken är att få fram smaken. Med lite vatten kan olika delar av whiskyn poängteras, andra kommer bättre fram när whiskyn inte är så kall.

En del maltwhisky är riktigt aromatisk och är ofta den som dricks utan tillsatser. För de som tycker om is i glaset så brukar blended whiskey ofta vara det bästa. Så innan man köper en flaska whisky ska man tänka efter hur den ska drickas. Eller tvärtom, whiskysorten bestämmer om det ska vara is, vatten eller ingenting. Helt klart så finns det många som inte bryr sig så mycket om dessa detaljer. Men efter en whisky resa till Skottland så blir ingenting sig likt igen. Plötsligt så öppnar sig smaklökarna och man känner skillnad på de olika dryckerna. Det är roligt att pröva på lite olika sorter, kanske från skilda delar av landet. Vatten, spannmål, framställningen, lagringen-  det finns så många faktorer som spelar en roll i det slutliga resultatet.

Skottlands ekonomi på framgång

De senaste åren har export av whisky ökat mer än den gjort på flera årtionden. Många internationella marknader har öppnat upp sig, och det är stor efterfrågan på kvalitetsvaror. Detta är något som Skottland verkligen kan uppfylla, deras whisky har varit känd för sin goda smak och kvalitet i många år. Generationer av tillverkare har förfinat sina metoder utan att släppa på de så viktiga traditionerna. Ett glas whisky blir aldrig mer det samma efter en resa till Skottland.