Nya sjuksköterskor behöver ett visst stöd

Det är inte alltid så lätt att vara ny. Dels ska du lära dig hur jobbet fungerar. Men även kontakten eller relationen med arbetskamraterna kan vara en utmaning. Inte så att någon är dum eller ovillig att samarbeta. Men varje ny situation kan vara stressande. Det är klart att inte alla är blyga eller tystlåtna. Däremot så uppskattar nog alla att få ett visst stöd i början. 

Jobbet som sjuksköterska är ett utåtriktat yrke på många sätt och vis. Du har en daglig kontakt med olika patienter, även om mycket av sköterskornas arbete handlar om förberedelser. De ska göra i ordning medicinen långt innan det är dags att dela ut den, till exempel. Här har de ett stort ansvar, något som går igen i det mesta av en sköterskas vardag. 

Ett omväxlande yrke

Det finns så många olika sorters sjuksköterskor. När du väl har avslutat din grundutbildning är det enkelt att bygga vidare med specialiseringar. Eller kanske göra dem samtidigt, om du vet redan från början vad du har lust att satsa på. En del börjar först jobba och provar på lite olika inriktningar. För att sedan gå vidare om de hittar något som passar dem. Ett jobb som ger stor tillfredsställelse: https://medkomp.se/affarsomraden/sjukskoeterskor.

Ett bra sätt för den som vill se lite mer på olika former av vård kan det löna sig att jobba som vikarie. Det har blivit ganska vanligt med bemanning och framför allt inom vårdyrket. För här kan du inte vara utan personal. Vid varje givet tillfälle måste läkare och sjuksköterskor finnas på plats. Flera sjukhus och institutioner klarar av den här pressen genom att hyra in extra personal vid behov. Många är nöjda med https://medkomp.se/.

Komma igång som sjuksköterska

Det tar flera år av studier och praktik innan du kan kalla dig för sjuksköterska. Och det är bra, för ansvaret är stort. Du måste kunna lita på den hjälp du får. Många sjuka personer kan vittna om vilken skillnad det har gjort för dem tack vare sjuksköterskorna. När du mår dåligt och blir väl bemött av en kunnig person så lättar trycket lite grand. För att inte tala om att du blir bättre av den vård de ger. 

Men det är inte bara att sätta igång som sköterska. Du måste komma igång och läras upp. Viktigt för nya sjuksköterskor att tränas ordentligt. Det är klart att du redan kan grunderna, och har praktiserat på olika avdelningar. Men varje patient är unik och det är viktigt att förstå vad som är problemet. Många avdelningar har även sina egna speciella rutiner, som fungerar bra för dem. Detta är något som en ny sjuksköterska måste lära sig att ta hänsyn till. 

Du ser direkt när en avdelning fungerar som den ska. Det bildas harmoni och en god stämning. Glada sjuksköterskor är som balsam för själen. Ibland blir även de trötta, speciellt i slutet av ett långt skift. Och alla har sina personliga problem som kan väga tungt ibland. När sköterskorna trots detta har ett leende för sina patienter och deras anhöriga så är det guld värt. 

Att jobba med bemanning

Det finns flera bra orsaker till att jobba via ett bemanningsföretag. Som redan nämnts har du här chansen att prova på olika inriktningar. En månad är du på psykiatrin, nästa är det fråga om äldrevård. Ett tag kanske du får rycka in på födselavdelningen och en annan gång är det akuten som gäller. Det är klart att ju mer specialiserad eller erfaren du är, desto fler valmöjligheter har du. Men det är ändå ett bra tillfälle att få en insikt i olika skiftningar inom yrket. Expressens artikel berättar om hur bemanningsföretagen var till hjälp i kristider. 

Det är även ett utmärkt sätt att klara sig mellan olika anställningar. Du kanske är intresserad av att ha en fast post, men för tillfället så har du ingenting. Andra väljer bemanning som sin karriär. De trivs med de olika uppdragen och det faktum att de kan välja sina arbetstider lite mer än vanligt. Lönen brukar också sättas individuellt vilket gör att den ofta är högre. Det är klart att du inte har alla de förmåner som ett fast jobb för med sig. Men det finns mycket positivt att lägga i vågskålen. 

Förbereda de nya sjuksköterskorna

Det är bra med praktik, och det är en viktig del av utbildning för alla sjuksköterskor. Sedan kommer du att lära dig mer för varje månad som går. Med varje nytt uppdrag eller anställning så går du framåt. Med lite hjälp i början brukar det inte ta lång tid innan du blir en del av teamet. Och samhället har behov av väl sammansvetsade grupper som jobbar tillsammans. Vården är ett av de yrken där det verkligen behövs duktiga personer. Här du en chans att göra en stor skillnad i folks liv. Ett ansvar men även en stor tillfredställelse. 

Allt du behöver veta om Lex Sarah

Allt du behöver veta om Lex Sarah

Det svenska samhället vilar på föreställningen om att vi ska kunna lita på myndigheterna. Våra skattepengar ska investeras i verksamhet som upprätthåller välfärden för samtliga medborgare. Det var i ljuset av detta som Lex Sarah blev en lag.

Lex Sarah innebär att pensionärer och människor med funktionsnedsättningar har rätten till god omvårdnad. Lagen gäller när dessa personer bor på ett vårdhem. 

Det förekommer flera fall per år gällande missförhållanden på vårdhem. Det finns därför juristbyråer som driver rättsprocesser mot vårdhem som inte lever upp till kraven.

Rive är namnet på ett företag som har blivit uppmärksammade för deras arbete med denna lag. Du kan läsa mer om Rive Juridiska Byrå på Dagens Juridik.

Hur denna lag kom till

Denna lag ingår i socialtjänstlagen. Den kallas i folkmun för Lex Sarah på grund av att en undersköterska vid namn Sarah Wägnert drev igenom förändringen.

 • Sarah var endast 23 år gammal när hon bestämde sig för att förändra vården i grunden. Hon arbetade vid tiden på en privat vårdinstitution i Stockholm. Hon upptäckte att vårdhemmet gång på gång bröt mot reglerna.
 • Sarah och andra delar av personalen försökte vid flera tillfällen uppmärksamma myndigheterna på vad som pågick. De kontaktade både fackförbund och andra kommunala representanter. Det verkade dock som att ingen ville lyssna till deras historia.
 • SVT blev sedermera uppmärksammade på problemet. De sände ett kort reportage där de försökte ta reda på hur allvarliga bristerna var.
 • Sarah Wägner gjorde i samband med reportaget en intervju där hon i detalj beskrev missförhållandena. Detta fick övriga delar av svensk mediakår att vakna.
 • När drevet var igång blev politikerna tvungna till att agera. Det kom dock att dröja två år innan den nya lagen blev gällande i Sverige.

Vad är det unika i denna lag som inte fanns tidigare? Borde inte alla vårdhem garantera god vård till samtliga personer som finns inskrivna?

 • Det fanns visserligen redan lagar och regler gällande hur verksamheterna skulle bedrivas. Den nya lagen innebar dock att personalen nu skulle vara skyldiga till att informera myndigheterna om missförhållanden.
 • Detta är egentligen en logisk bestämmelse med tanke på att det nästan bara är personalen som kan se vad som faktiskt sker bakom stängda dörrar.

Arbetar du inom vården och har sett oegentligheter? Du kan ta hjälp av en Juristbyrå för att få din röst hörd. Det finns en sådan byrå i Dalarna som har goda omdömen. Mer om RiVe som bolag finner du här.

När du måste agera 

Du har som sagt en skyldighet att hjälpa till om du upptäcker missförhållanden. Det kan ibland vara svårt att samla mod för att anmäla sin arbetsgivare. Det kan dessutom vara så att kommunen eller staten inte anser att ett fel har begåtts.

Tyvärr är inte denna lag den enda förutsättningen för att du som anställd ska få rätt. Det finns ett exempel från ett fall i Dalarna där de kommunala representanterna vände sig emot de anställda som hade slagit larm om missförhållanden.

De menade att de anställda hade begått dataintrång och spridit sekretessbelagda uppgifter. Samtidigt hävdade de att inget fel hade begåtts. 

Det är visserligen sant att detta specifika fall präglades av känsliga uppgifter. Det var nämligen tal om ett rättsfall där bland annat minderåriga var involverade. Lägg därtill att det fanns flera olika historier om vad som faktiskt hade skett.

Falu tingsrätt fick sedermera till uppgift att bestämma vilka av parterna som hade rätt. De menade att kommunen hade agerat korrekt, och att detta fall var svårt att hantera av naturliga skäl. De anställda fick sedermera sparken. 

Personerna som fick sparken gav sig dock inte. De hävdade att de hade agerat i enlighet med vad som föreskrivs av Lex Sarah-lagen. De tog därför hjälp av juristbyrån som vi har skrivit om tidigare i den här artikeln.

Advokatbyrån lyckades inte bara få till en ny rättegång, de lyckades dessutom generera stora skadestånd till personerna som hade fått sparken. Detta är ett bevis på hur skickliga jurister kan agera för att skipa rättvisa, och då har vi inte ens pratat om de moraliska skyldigheterna. 

Ur Aftonbladets ledare om liknande ärenden som RiVe hjälper till med. 

Olika inställningar till Lex Sarah

Det rapporteras ofta om att de anställda inte vågar berätta om missförhållanden. En anledning till detta är det vi har beskrivit ovan. I värsta fall riskerar man som anställd att förlora jobbet och bli polisanmäld. 

Det är därför inte konstigt att vissa personer istället fokuserar på sig själva. Samhället är tufft och det är viktigt att ha en anställning och tjäna pengar.

Men hur kan vårdhemmen förenkla anmälningsprocessen för de anställda?

Ett första steg är att alltid bedriva en transparent verksamhet, där alla får komma till tals. Kommunikationen är jätteviktig. Det är också viktigt att ha en decentraliserad organisationsstruktur där alla kan prata med alla.

Ett praktiskt tillvägagångssätt för att öka medvetenheten är att vårdhemmen är tydliga. Humana är ett känt vårdhem som har vidtagit flera åtgärder för att hjälpa anställda som misstänker missförhållanden.

Humana har bestämt sig för att publicera alla gånger som en anställd gör en anmälan om missförhållanden. Denna information finns tillgänglig för allmänheten på deras hemsida.

Detta skapar trygghet ur flera perspektiv.

 • Som anställd kan man vara säker på att en anmälan inte kommer behandlas bakom stängda dörrar. De anställda vet att företaget tar dessa anmälningar på största allvar, och att de låter en tredje part bestämma om de har gjort rätt eller inte.
 • Dessa publiceringar kan också fungera som en slags handbok för Lex Sarah-fall. Vi tvivlar ofta på oss själva och det är inte alltid enkelt att veta vad som är rätt eller fel.
 • Publiceringarna på hemsidan låter de anställda gå tillbaka och kolla på tidigare fall. Har en liknande incident redan ägt rum? Har en tredje part bestämt att inget fel har begåtts? I dessa fall är det enkelt att bara släppa det som har hänt.

Om man inte hittar något liknande fall kan man gå vidare med en anmälning.

Sammanfattning 

I den här artikeln har vi beskrivit olika perspektiv. Det framgår av det som vi har pratat om att varje enskild individ som arbetar inom vården har ett ansvar. Personerna som anmäler missförhållanden måste ofta samla mod för att göra detta.

Om du själv arbetar på ett vårdhem kan du därför läsa om andra modiga personer som har agerat när något inte har gått korrekt till. Det är som sagt inte alltid enkelt att agera. Lagen har dock utformats med utgångspunkt i en ung person som tog modet till sig och gick emot sin arbetsgivare.

Du kan också kontakta en jurist om du behöver hjälp med att förstå dig på processen. Många jurister har redan erfarenhet av liknande fall och kan därför guida dig genom processen. 

Bättre sommar i Stockholm

Bättre sommar i Stockholm

Sommarens temperaturer är aldrig ett säkert kort i Stockholm. Under vissa år får vi ingen sommarvärme överhuvudtaget. Huvudstaden är i vilket fall alltid ett säkert kort när det kommer till nöjesutbud. Det finns mycket att göra både för vuxna och barn. 

Under semestertiderna vill många människor bara slappa och fokusera på återhämtning. Städning och matlagning är två aktiviteter som brukar hamna långt ner på prioriteringslistan. Det finns många företag som kan sköta dessa saker åt dig, bland annat Städarna som städar så det blir riktigt rent.

Aktiviteter i Stockholm som inte kostar pengar

Måste man spendera pengar för att ha roligt? Svaret på den frågan är nej. Det finns massvis med aktiviteter som inte kostar en enda krona.

 • Allemansrätten ger dig goda förutsättningar till att spendera tid i naturen. Det finns många områden med närhet till Stockholm som du kan besöka. Naturen ger oss ro och barn älskar att utforska skogsområden.
 • Många av Stockholms sevärdheter är öppna för allmänheten. Du kan exempelvis kolla på slottens öppettider för att se vilka dagar du kan gå in gratis. Det finns många slott i Stockholm med omnejd. Det Kungliga slottet är förmodligen mest känt för allmänheten.
 • Du kan gå en gratis guidad vandring genom innerstaden. Tilläggas bör dock att dessa vandringar är på engelska. Vi svenskar brukar däremot inte ha några större problem med att förstå engelska.  
 • Stockholm kanske inte är känt som parkernas stad. Det finns dock flera parker som du kan besöka helt gratis. Tantolunden på Södermalm är en personlig favorit. Här kan du utan problem spendera en heldag. Tilläggas bör dock att många människor samlas här under varma sommardagar.
 • Stadens alla kyrkor är nästan alltid öppna för allmänheten. Kyrkorna har i regel enormt påkostade interiörer. Trots detta tenderar många människor att negligera kyrkorna som sevärdheter. Jag kan dock lova dig att du inte kommer bli besviken om du exempelvis besöker Katarina kyrka.

Detta är endast en kort lista över kostnadsfria aktiviteter i Stockholm. Faktum är att när man börjar leta så upptäcker man att det nästintill finns oändligt med kostnadsfria alternativ. Pengarna du sparar kan du istället lägga på hushållsnära tjänster. Varför inte ta hjälp med städningen? Det finns ett företag i Stockholm som både är pålitliga och noggranna,  läs mer om deras tjänster. 

Aktiviteter som kostar pengar

2091-7-battre-sommar-stockholm-3

Utbudet för aktiviteter som kostar en slant är nästintill oändligt. Stockholmarna gillar att roa sig. Det kan var lite svårare att hitta aktiviteter som inte kostar skjortan. Jag ska därför presentera några billiga aktiviteter som du säkerligen har råd med.

 • Stockholm brukar kallas för öarnas stad. Det finns goda anledningar till detta. Det finns nämligen ett stort antal öar som även har en bosatt befolkning. Många människor besöker dessa öar under sommarhalvåret.
 • SL har flera båtlinjer som kan ta dig till någon utav öarna. Detta är en perfekt aktivitet för alla åldersgrupper. Du behöver alltså endast betala för båtbiljetten. Du kan sedan ta med dig matsäck för att spara några kronor.
 • Jag har redan skrivit att vissa muséer alltid är gratis att besöka. En del museum har istället vissa dagar på sommaren som är gratis. Jag har däremot inte nämnt att det finns vernissageutställningar och kommunala konstprojekt som brukar vara gratis att besöka. Håll utkik på Stockholms stads hemsida, det finns säkerligen flera evenemang oavsett tid på året.
 • Klättring har under de senaste åren blivit en populär aktivitet i huvudstaden. Det finns därför gott om klättringsanläggningar runt om i staden. Dessa anläggningar är i regel billiga att använda. KFUM brukar ha klättringsanläggningar som inte kostar särskilt mycket. Detta är en aktivitet som passar för hela familjen.
 • Slutligen vill jag nämna fiske som en möjlig aktivitet i innerstaden. Fiske kan dock vara förenat med stora kostnader om man inte har rätt utrustning. Om du redan har utrustning behöver du bara införskaffa ett fiskekort.

Pandemin som började år 2019 har påverkat oss alla. Nu diskuteras det om en bättre Sommar i Stockholm. Många svenskar får därför chansen att på riktigt utforska deras egen huvudstad. Den här utvecklingen kanske gör att fler väljer att stanna hemma även under ”normala” somrar. 

Saker du kan göra i hemmet

Expressens artikel beskriver lösningen i Linköping. Detta långa och tragiska kriminalfall har äntligen fått en lösning. Hur kan detta associeras till sommaraktiviteter i Stockholm?

Under pandemin har stora delar av befolkningen fått andra intressen. Människor har blivit mer intresserade för samhället och de olika utmaningarna som vi står inför. Detta kan definitivt vara en positiv faktor till följd av pandemin.

Som semesterfirare behöver du inte resa land och rike runt för att roa dig. Det finns mycket du kan göra i hemmet. Du kan exempelvis pyssla i trädgården om du har ett hus. Om du bor i lägenhet kan du ge dig ut i naturen.

Du kan sedan avsluta dagen med att se en film eller en serie. Jag tror att många gör saker för att de vill visa upp en fin fasad. Många av oss är dock rätt utarbetade när semestern väl kommer. Vi vill helst sova ut och ta det lugnt.

Det finns ingen skam i att inte göra någonting. Faktum är att vi egentligen gör konkreta saker även om vi säger att vi inte gör någonting. Vi kanske åker och handlar eller plockar i hemmet. Alla dessa saker kräver både tid och energi, även om det kanske inte är saker vi vill berätta om när vi kommer tillbaka till jobbet efter semestern.

Min poäng är att du inte ska tvinga dig till att göra saker. Pandemin har kanske lärt oss att varva ned och ta det lugnt. Pandemin har nämligen tagit bort många möjligheter till att resa och att roa sig. Vi kan därför berätta att vi har sovit och tagit det lugnt utan att känna oss skyldiga.

Sammanfattning

I den här artikeln har du fått flera förslag på saker att göra. Jag har också nämnt att det är helt ok att inte göra något alls. Kroppen och dess behov bör komma i första hand när du har semester. Du kan därför ta tillfället i akt för att bara sova och slappa. 

Fullt med knivar på sjukhuset

Patienterna på sjukhusen får inte bära knivar eller saker som kan användas som vapen. Detta gäller även för besökare. Personalen behöver däremot använda vassa verktyg i deras yrke. Dessa verktyg är dock specialanpassade för vårdyrket och dess olika utmaningar.

Man ställer höga krav på utrustningen som används av sjukvårdspersonalen. Utrustningen kan vara skillnaden mellan liv och död, vilket gör att all utrustning genomgår flera kvalitetstester. Letar du efter kvalitativa knivar att använda i privatlivet? Lamnias utbud av knivar är verkligen mycket stort.

Livet på akutmottagningen

Flera medier har rapporterat om att det har blivit ett tuffare klimat på landets akutmottagningar. Personer som inte bör vara där tar sig in på mottagningarna och personalen känner sig hotad. 

 • Flera medier har rapporterat om att det har förekommit knivslagsmål på sjukhusen. Det kan handla om gänguppgörelser eller upprörda anhöriga som brakar samman. Flera säkerhetsvakter har vittat om den här tragiska utvecklingen.
 • Sjukhusen har svarat med att öka antalet säkerhetsvakter. I vissa fall har man dubblerat antalet säkerhetsvakter under samtliga timmar på dygnet. Detta ger en ökad känsla av trygghet för de människor som arbetar under stressiga förhållanden för att rädda liv.
 • I detta hårda samhällsklimat har man också vidtagit andra åtgärder för att minska antalet farliga föremål på mottagningarna. På ett sjukhus i södra Sverige hittade säkerhetsvakter ett förvaringsskåp med flera knivar.
 • Dessa knivar användes i det renoveringsarbete som genomfördes på sjukhuset. Problemet är att förvaringsskåpet saknade lås. Ett annat problem är att skåpet inte låg i ett skyddat rum.
 • Detta blir extra problematiskt när man tänker på att det förekommer bråk på samma sjukhus. Det skulle kunna innebära en katastrof om personerna som bråkar hittar knivarna.
 • Man bör därför ställa högre krav på byggarbetarna och deras arbetsrutiner. Det kommer alltid förekomma viktiga renoveringsarbeten på sjukhusen. Säkerheten måste dock komma i första hand, både vad gäller själva arbetet och hur man förvarar utrustningen.
 • Byggarbetare får visserligen bära kniv på allmän plats när de tjänstgör. Detta är nämligen en förutsättning för att de ska kunna utföra deras jobb. Samtidigt ställer man högre krav vad gäller förvaring. 

Knivar bör endast förvaras på säkra platser. Behöver du köpa en kniv för privatbruk i hemmet? Lamnia är en pålitlig leverantör, se deras produkter här: https://www.lamnia.com/sv/sc/7/knivar/fallknivar

Vad händer när privatpersoner bär kniv på sjukhus? ’

Personer som bär på vapen på sjukhus kan straffas hårdare i domstol. Ibland är det nämligen extra allvarligt att begå brott på samhällskritiska platser. Politikerna vill därför beivra brott med extra hårda straff på dessa platser. 

Anledningen till detta kan förklaras av de faktorer som vi tidigare har skrivit om. Brotten har ökat på sjukhusen och det är en utveckling som måste brytas. Det är extra allvarligt att sjukvårdspersonal runt om i landet har vittnat om en hårdare arbetsmiljö.

De blir utsatta för hot och våld i ett yrke som redan är stressigt och påfrestande. I längden kan detta innebära flera sjukskrivningar och färre personer som söker sig till vården. Man brukar prata om vissa samhällsinstitutioner som måste fungera alla dagar om året.

Inom den här kategorin brukar man prata om skola, vård och räddningstjänsten. Poliserna är ansvariga för att upprätthålla säkerheten på dessa platser. Den Svenska Försvarsmakten kan också kallas in för att skydda dessa institutioner, även om detta är mycket ovanligt.

Om inte dessa samhällsfunktioner fungerar riskerar hela samhället att falla samman. Det måste finnas jobb inom dessa sektorer och personalen måste få tillgång till pålitliga resurser. 

Den privata sektorn och dess arbetstillfällen är givetvis också viktig. Samtidigt är den här sektorn privat av en anledning. Den genomgår årligen dåliga tider som bland annat innefattar uppsägningar och dåliga anställningsvillkor.

Staten kan nämligen inte kontrollera samtliga delar av samhället. Detta är varken möjligt eller önskvärt.  

Sammanfattningsvis kan vi därför återigen lyfta vikten av att säkra de allra viktigaste samhällsfunktionerna. Om folket inte lyssnar måste myndighetsutövningen bli ännu hårdare. Det är Inte det bästa att bära kniv på sjukhus.

Om medborgarna inte vill inse detta kan dessa personer bli varse om konsekvenserna genom hårda fängelsestraff. Detta är visserligen en olycklig utveckling som bör kunna förändras genom utbildning och åtgärder för att föra samman samhället. 

Verktyg som kan bli till vapen

Expressen skriver om fällknivar på akuten. Ibland kan man som privatperson bära saker som kan fungera som vapen. Som privatperson är man inte alltid medveten om detta. Det kan handla om att man bär något som man använder ofta i vardagslivet.

Ett exempel på detta är fällkniven. Personer som bygger och pysslar i hemmet kan ofta behöva en fällkniv. Dessa personer ser inte detta som vapen på grund av fällknivens specifika användningsbehov. Problemet uppkommer när de har med sig dessa saker till andra platser.

Ibland bär personer fällknivar på sjukhus. Detta är inte lämpligt och det kan till och med bli tal om åtal. Lagen tar inte hänsyn till om det är ett misstag eller inte. Vi har redan pratat om vikten av säkerhet på viktiga samhällsfunktioner.

Rättssamhället kan därför inte ta hänsyn till personers egentliga syfte med att bära en fällkniv. Man måste utgå från att säkerheten alltid ska komma i första hand. 

Som privatperson behöver man därför tänka till en extra gång. Många av oss medborgare har aldrig haft intentionen att begå ett brott. Denna intention kommer däremot inte alltid i första hand om vi hamnar i en rättegång.

Slutligen bör det tilläggas att användning av knivar av privatpersoner även är en del av andra intressen. Matlagning är ett sådant intresse. Den här typen av aktivitet sker däremot för det mesta i hemmet, vilket gör att man sällan behöver bära matlagningsknivar utanför hemmet. 

Lägre kostnader runt flytten

1858-1

Det kan vara nog så komplicerat att flytta. Du måste ändra adress, byta dagis och en rad med andra viktiga detaljer. Uppe på det ska du även packa ner allt du äger i kartonger, för att sedan ställa allt på plats i det nya hemmet. Det är inte så konstigt att en flytt ligger högt upp på listan över stressfulla situationer. Men det måste inte vara så, utan du kan boka in flytthjälp till rimliga priser. 

När du planerar flytten ska du också ta med i beräkningen din vardag. Det är en sak att flytta om du kan koncentrera dig bara på det. Men de flesta måste samtidigt gå till jobbet, hämta barnen på förskolan eller köra dem till ridhuset. Med andra ord så fortsätter ditt redan fullbokade liv, plus att du ska förbereda för flytten. Det allra bästa är därför att delegera och anlita utomstående hjälp. 

En trevlig och lugn flytt

Det är inte många som sätter ordet trevlig i samband med en flytt. Naturligtvis kan det vara härligt att äntligen få flytta in i din egen bostad. Eller så har verksamheten vuxit så mycket att det behövs nya kontor. Positiva anledningar till att flytta. Ändå så kan det vara jobbigt med det praktiska. Och det är här som en bra flyttfirma kommer in i bilden. De kan göra det tyngsta jobbet för dig, och ännu mer om du önskar det. Flytt & Städ – Lika som bär, ett känt namn inom flytt.

De flesta föredrar att packa själva. Dels så kan du göra det lite då och då, i alla fall sådant som du inte använder så ofta. Sedan är det ofta en fråga om pengar. Du gör lite själv och överlåter bärandet samt transportern på flyttfirman. Om du vill kan de göra allt, från att packa till att städa ur den gamla lokalen. Det är helt upp till dig hur mycket, eller lite, som du vill göra på egen hand. Klicka här om du vill veta mer. Priserna är rimliga nu för tiden och det kan löna sig att lägga över lite extra på någon annan. 

1858-2

Kostnader runt en flytt

Det är klart att det inte är gratis att flytta. Men även om du gör allting själv så måste du alltid betala. Så det gäller att jämföra vad du får när du anlitar en flyttfirma mot vad det kostar dig på olika sätt när du gör det på egen hand. Ibland kan du få långa kartonger av firman, medan du annars måste köpa eller hyra dem själv. De kan även ge dig bra tips om hur du packar på bästa sätt, samt tillhandahålla material för att skydda ömtåliga saker. Nu blir det billigare att flytta

Många ber familj och vänner om hjälp på själva flyttdagen. Du behöver kanske inte betala dem, men lite mat och dryck hör till. När alla faller ihop på soffan i det nya hemmet är det du som står för kostnaderna. Det kan också bli jobbigt om flera i vänskapskretsen flyttar och alla måste slita på sina lediga lördagar. Jämför därför det med professionella bärare som gör allting på nolltid. Och har med sig egna vattenflaskor. 

Även städningen kan vara värd att boka in med flyttfirman. För oavsett om du gör lite eller mycket själv så brukar du vara ganska trött när flytten är över. Att då behöva städa ur din gamla lägenhet så den går igenom besiktningen kan vara en onödig börda. Hela tiden så gäller det att begrunda inte bara kostnaderna men även hur mycket tid och energi du måste lägga ner på en viss uppgift. 

Jobba med flytt och städ

Det har kommit upp flera nya flytt-och städfirmor runt om i landet. Nu när du kan dra av dessa tjänster med RUT-avdraget så har det blivit vanligare att folk anlitar utomstående hjälp. Den allt mer växande trenden att satsa på dig själv har också lett till att folk vill ha mer tid till viktigare saker. Samtidigt så är dessa yrken utmärkta för den som vill komma igång på egen hand. Fortfarande finns det dock en del fördomar, men de håller på att fasas ur. Många utlänningar jobbar med kontorsstädning. Men även många svenskar, för det är ett bra jobb där du kan ha en framtid. 

En av skillnaderna är att städare ofta är utbildade idag. De skickas inte bara ut med mopp och trasa utan får lära sig hur man ska göra rent. Dels för att det ska bli hygieniskt och verkligen rent, men även hur de ska kunna skydda sig mot skador eller förslitningar. Bara för att du jobbar med ett fysiskt krävande jobb betyder det inte att du ska ignorera din kropp. 

1858-3

Det samma gäller flyttfirmor. Helt klart krävs det muskler för att jobba med att bära. Men det är också en stor del teknik. Hur du lyfter och bär kan göra stor skillnad för din kropp. Även om du bär tunga kartonger från hus utan hiss så kan du klara dig utan några skador. Ibland krävs det också en del utrustning som gör det enklare att klara av bördorna. 

Billig och bra flytt

Det är bäst att börja planera en flytt i god tid. I alla fall om du har chansen, för det är lätt hänt att stressen ökar ju närmare datumet du kommer. Till och med flyttdagen bör bokas in i god tid. Många vill flytta på helgen, så flyttfirman blir snabbt fullbokad. När du väl har bestämt dig för att flytta kan du börja rensa ur hemmet. Detta är speciellt viktigt om du bott där ett tag. Alla har en tendens att samla på sig saker som egentligen inte behövs. Det är lättare att packa om du har allt under kontroll. 

Om du har plats kan du även börja lägga ner saker i kartongerna långt innan det är dags för flytt. Ställ undan dem vartefter så du bara har det viktigaste kvar. Familjen kan anpassa sig ett par veckor, om det innebär att flytten blir mindre stressig. Ett alternativ är naturligtvis att låta flyttfirman packa allt. Det är ofta vanligt när ett kontor ska flyttas. Nu när det är billigare med flytt kan du tillåta dig att ta det lite lugnare. 

Därför vill fler bli doula

1411-1

I många länder är graviditeter och förlossningar en kvinnosak. Tidigare var det likadant här i Sverige. Du födde ditt barn hemma, omgiven av din mamma, kanske svärmor och en barnmorska. Doktorn tillkallades bara om det blev komplikationer. Men den här traditionen har långsamt förändrats och idag är det lite annorlunda. De flesta åker in till sjukhuset när det är dags att föda. Den personal som råkar ha skift just då är de som hjälper dig. Men du måste inte vara helt ensam under förlossningen.

Så gott som alla väljer idag att ha sin partner med sig. Om du vill kan du också inkludera andra nära i förlossningsarbetet, bara de inte är i vägen för personalen. Det har nämligen visat sig att en kvinna som känner sig omhändertagen klarar bättre av alla de ansträngningar som en förlossning ändå innebär. När hon är lugn och avslappnad minskar smärtupplevelsen och det hela kan till och med gå lite fortare.

Vad är en doula?

Ordet doula kommer från grekiskan och betyder i princip en kvinna som hjälper till. Som tar hand om någon annan. Det har blivit synonymt med en kvinna som hjälper till under graviditeten och födseln. Inte som en sköterska eller doktor, utan mer som en nära vän. För att kunna jobba som doula i Sverige så måste du gå en kurs. Det finns bra information för den som är intresserad av att gå en doulautbildning.

Det handlar om att stödja inte bara kvinnan utan även hennes partner. Någon som har erfarenhet av förlossningar och hur systemet fungerar kan vara till stor hjälp. För när du ser din partner i hemska smärtor kan det vara lätt att tappa fattningen. Då kan doulan vara där med råd och uppmuntran. Hon kan mycket om avslappningsövningar och profylax. Som par har ni kanske gått en kurs, och hon kan påminna er om allt det viktiga som togs upp där. Rent praktiskt så vet doulan precis vad som händer på ett sjukhus och har även personlig erfarenhet. Föda utan rädsla (FUR) är en guide till en bättre förlossningsupplevelse.

1411-2

Du är inte ensam

Det kan vara extra svårt att föda barn när du inte är i ditt hemland. Allt är så annorlunda och du kanske inte ens kan språket helt och hållet. Då kan en doula som har samma bakgrund som du eller som talar ditt språk vara guld värd. Mycket av den stress och ängslan som en havande kvinna känner kan minska om de får allting förklarat för sig. SVT Nyheter rapporterar i denna artikel om hur doulor ska överbrygga kulturkrockar.

Det är klart att det inte räcker med att kunna språket. Här är det inte fråga om att vara en vanlig tolk. Istället har en doula erfarenhet och vet lite om det du går igenom. För även om personalen på BB är trevlig och hjälpsam så kan det kännas skönt att ha en god vän närvarande. Som själv har fött barn i Sverige och som kan förklara lite för dig om rutinerna.

Varför gå en kurs för doula?

Det finns flera anledningar till att en kvinna vill bli doula. I grund och botten handlar det om att hjälpa andra. Så en viss medkänsla och intresse för hur andra har det måste finnas där. En doula har erfarenhet, hon har själv fött barn. Det är klart att varje födsel inte är en annan lik, men de har i alla fall ett hum om vad du går igenom. Göteborgs-Posten skriver i den här artikeln om varför man väljer att bli doula.

En doula kan vara till hjälp inte bara för den gravida kvinnan utan även hennes partner. För den som är så känslomässigt involverad kan det vara svårt att se sin kära lida. Med sinnet vet du att det är helt normalt och att allt kommer att gå bra. Men det tär på dig att se henne skrika i smärtor, kanske flera timmar i rad. Då kan en doula som ger praktiska råd och uppmuntran vara ovärderlig. Hon kan visa dig hur du ska massera för att minska smärtorna och påminna er båda två om den så viktiga andningen.

Jobba som doula

Det är viktigt att komma ihåg att en doula har sin alldeles egna plats i processen. Hon ger inte medicinska råd och är inte en del av personalen på sjukhuset. Istället ska hon ge stöd och hjälp till paret. Hennes roll kan tyckas underordnad, men är av stor vikt. Den allra viktigaste personen är partner och doulan tar aldrig över den rollen. Men hon kan vara till hjälp för båda två. Ge dem råd om de så önskar och vara ett stort stöd i processen. En doula försöker alltid skapa en lugn atmosfär så att föräldrarna kan ha en bra förlossningsupplevelse. Att jobba som doula innebär ett ansvar att hjälpa andra.

 

Så hittar du ditt drömboende för semester

1424-1

Boendet är en av grundstenarna för en lyckad semester. De flesta vill ha det lite lyxigare än vanligt, eller i alla fall ett bekvämt ställe. Nu har utbudet ökat något alldeles otroligt så det är inte alls så svårt att hitta fram till ditt drömboende. Marknaden är upplagd för drömmare, du har mycket att välja på till riktigt bra priser. Frågan är vad du är ute efter.

Det finns många olika faktorer som spelar in på om boendet blir en framgång eller inte. Alla har inte samma behov eller önskningar. Så se till att ha klart för dig vad du vill ha när du börjar leta. Ett alternativ är naturligtvis att vara lite öppen och se vad som finns på den ort du ska resa till. Det är ganska troligt att du blir glatt överraskad av vad som finns att boka. För det är resenärens marknad, med stor variation i alla prisklasser.

Resor till Europa som ligger precis runt hörnet

Det finns mycket att se och uppleva runt om i Europa. Vissa länder är som natt och dag jämfört med Sverige. Inte bara natur och historia, utan också mat och kultur. För när du reser utomlands är just kulturen en viktig del av din semester. De flesta vill prova på ny mat, kanske äta något de aldrig hört talas om förut. En del reser på utpräglade mat-eller vinprovarresor, men du kan uppleva mycket även på egen hand. Interhome hittar ditt semesterboende i Spanien eller Italien.

Södra Europa är alltid populärt, bland annat för sitt intressanta klimat. I Italien kan du bada nere i söder eller åka skidor i norr, under en och samma vecka. Det är klart att om det är sol och bad du är ute efter så är sommaren bättre. God mat kan du dock få hela året runt. Varje provins och ort har sina egna specialiteter. Och de är stolta över sina traditioner. Du kan alltid hitta en liten restaurang eller två som bjuder på det allra bästa som regionen har att bjuda på. Allting sköljs naturligtvis ner med en flaska gott vin, också från grannskapet. Italien bjuder på många vackra semesterboenden.

1424-2

Tapas eller paella?

Mat är viktigt också i Spanien. De har en intressant och annorlunda kultur runt just mat och ätande. Detta land har länge varit som ett Mecka för semesterhungriga nordbor. De flesta har någon gång varit här, antingen på fastlandet eller på en av dess många, fina öar. En del kommer tillbaka så gott som varje år, bara för att de trivs så bra. Så hittar du ditt dröm-semesterboende i Spanien. Läs mer i denna artikel i Aftonbladet. För den som verkligen trivs i landet kan det vara läge att köpa ett hus eller lägenhet. Du kan vara här under de kalla vintermånaderna, för att sedan njuta av den svenska sommaren. En sommarstuga i Spanien, fast omvänt.

En fördel med att semestra i Spanien är att det går så många flyg dit. Du kan alltid hitta en biljett och ofta till mycket bra priser. Efter ett tag så lär sig också många språket, i alla fall så att du kan beställa en kopp kaffe eller välja dina tapas. Eftersom det är Europa kan du få medicinsk hjälp vid behov, vilket inte är en allt för liten detalj. Allt detta gör det tillgängligt men samtidigt intressant, en oslagbar kombination.

Vart ska resan gå?

Nu för tiden är det vanligare att göra mer än en resa varje år. Du kanske väljer Spanien för påsklovet, Thailand under jullovet samt tillbringar sportlovet på en svensk skidort. De som inte har barn i skolan har ännu större valmöjligheter. Det är inte ovanligt att ta en helg i en storstad någon gång både höst och vår. Beroende på ditt arbete kan du kanske ta tjänstledigt och resa runt i en världsdel ett par månader. Asien har alltid varit populärt, inte bara Thailand men också Filippinerna och Vietnam.

1424-3

Resor med ett tema eller något alldeles speciellt på programmet har också vuxit till sig. Likaså tycker många om att ha ett litet speciellt boende under semestern. Tänk att kunna sova i en trädkoja, fast med alla bekvämligheter som ett vanligt hotell kan ge dig. Eller att lägga sig under täcket i ett rum gjort av is, vilket faktiskt finns hemma i norra Sverige. Andra har förvandlat gamla flygplan till lyxhotell eller lagt sina rum under vattenytan. Svenska Dagbladet rapporterar här om att det kommer allt fler spännande semesterboenden i världen.

Boka ditt boende i god tid

På sina håll måste du vara ute i god tid för att få det du vill ha. För den som vill fira påsk i Jerusalem, till exempel, eller har biljetter för fotbolls-VM. Du kan säkert hitta något, men många vill helst ha sitt drömboende. Därför kan det bara bra att börja titta tidigt, i alla fall så att du har ett grepp om vad du behöver göra. På vissa uthyrningsfirmor har du chansen att avboka om du skulle hitta något annat som du hellre vill hyra.

Det har blivit allt vanligare att dela upp resa och boende. Många bokar fortfarande in paketresor där de tas om hand från början till slut. Men det är även populärt att samla på sig upplevelser. Att kunna bo i en särskild stadsdel kan vara målet. Nära till sevärdheter och nattklubbar, eller för att få en känsla av historiens vingslag. Andra vill helst bo nära stranden, de vill kunna vakna upp varje morgon och höra havet. Du kanske önskar dig en lyxig villa med pool i trädgården, en veranda där du och dina vänner kan njuta av solnedgången över ett glas vin.

Listan på önskemål kan bli hur lång som helst. För alla har sina egna tankar och drömmar som de vill se uppfyllda. Eftersom det idag finns så mycket härligt semesterboende att välja mellan har du stor chans att det blir en verklighet. Det finns ingen anledning till att din nästa semester inte ska bli den bästa hittills. Tills du reser bort igen vill säga.

Så fungerar aktiva kontorsstolar

Tänk att sitta och jobba på en stor boll. Som inte ens står stilla utan du måste anstränga dig för att behålla positionen. Det påminner ganska mycket om att gå till gymmet, för det handlar om en Pilates-boll. Den hör till det allra senaste inom kontorsmöbler. Allt fler har insett hur farligt det är att sitta rätt upp och ner dagarna i ända. Ergonomiska stolar och andra lösningar har blivit mycket populära. Det var på tiden anser många som sliter med skador eller värk efter åratals arbete bakom ett skrivbord.

Egentligen är det konstigt att det inte blivit normen för länge sedan. Alla vet att du blir stel och lätt får värk av en dålig arbetsposition. Men det verkar som att man inte insett riktigt hur allvarligt problemet har varit. Nu börjar det dock bli skillnad. Ergonomiska stolar av olika slag handlas in. Antalet sjukskrivningar minskar och folk mår bättre. En situation som inte bara gör det roligare att gå till jobbet men som också ökar produktiviteten.

Hur du ska sitta

Till att börja med så är det viktigt att inse att alla inte är likadana. Dels har du skillnaden mellan män och kvinnor, deras kroppar är inte identiska. Inom varje grupp har du också olika längd, samt att en del har långa armar eller korta ben. Därför är det viktigt att kunna reglera stolarna men även borden som det arbetar vid. De ska kunna höjas och sänkas för att passa den individuella kroppen. Det blir ännu bättre om de också kan vinklas på olika sätt för att främja en bra arbetsposition.

Om det inte går att ändra på bordet ska du i alla fall satsa på en bra stol. Det är första steget till god hälsa och arbetsmoral. Det finns bra ergonomiska kontorsstolar. Ergonomi är läran om hur din position kan påverka hälsan. Med en ordentlig stol så har du kommit långt. Vissa av dessa stolar har inget ryggstöd. Det har visat sig att du jobbar bättre om du inte lutar dig tillbaka. Hela tiden är det ju en kamp för att undvika gamnackar och annat otrevligt som ofta uppstår som ett resultat av dålig arbetsposition.

1300-2

Större satsning på personalen

Rent allmänt har det senaste årtiondet sett en hel del förändringar runt om på arbetsplatserna. Den nya trenden är att satsa mer på personalen. Dels så väljs de ut med större noggrannhet. Många företag anlitar speciellt utbildade firmor för att hitta den rätte personen till posten. Bemanningsföretagen har blivit fokuserade kring en viss yrkesgrupp, och så vidare. Men även på själva arbetsplatsen märker du skillnaden.

Sydsvenskan skriver i denna artikel om hur gott hantverk är viktigt för den som tillverkar kontorsstolar. Detta är en återspegling av utvecklingen som bygger på att personalen ska kunna sitta väl när de jobbar. Atmosfären har förändrats och fler företagare planerar arbetsplatsen med de anställda i åtanke. Bekväma möbler är en del av det hela. Trygghet och säkerhet kommer främst, med andra förmåner på köpet. Vidareutbildningar, veckomöten, kickoff och mycket annat visar att de flesta insett att den största investeringen är din personal. Om de har det bra och är friska så fungerar allting annat så mycket bättre.

1300-3

Vad är aktiva stolar?

Det låter lite konstigt, är det inte personen som ska vara aktiv? Men det är precis det som dessa stolar handlar om. Du kan helt enkelt inte bara sitta på dem och jobba. Det kräver något av dig och håller din kropp aktiv. Många går och tränar efter jobbet. Dels för att de tycker om det men också för att motverka det stillasittande arbetet. Om du nu kan träna medan du jobbar så får du dubbel belöning. Dagens Industri skriver i en artikel om aktiva kontorsstolar.

 

En del tycker om att stå upp och jobba. Det ger dem en god position, de bränner kalorier och många upplever att jobbet blir enklare. Andra sitter och cyklar medan de knappar på datorn. De kan cyklar flera kilometer under en helt vanlig arbetsdag. Träning som styrker deras kroppar och håller sinnet vaket. Något att tänka på för en verksamhet som funderar på att skaffa dessa kontorsmöbler eller arbetsstationer.

En långsiktig satsning

Det kostar en slant att byta ut gamla traditionella skrivbord och stolar. Men det du får igen uppväger helt klart investeringen. För det är så du måste tänka. Du investerar i dina medarbetare. Varje investering förväntas ha en avkastning. Med ergonomiska stolar och andra hjälpmedel kan du förvänta dig friskare personal. De kommer att vara mer alerta och orka med så mycket mer under arbetsveckan. Du slipper slita med sjukskrivningar och allt vad det innebär av vikarier eller problem med projektplanering.

Därför kan det mycket väl löna sig inte bara på sikt men även ganska snabbt. Bra stolar och en trivsam arbetsmiljö har visat sig vara grunden för god arbetsmoral och större produktion. Vilket ju är målet för varje företag som vill gå framåt.

 

Så ska många få snabb internetuppkoppling på landet

1397-1

Internet har verkligen förändrat världen. Du kan sitta ute på landsbygden och driva ett multinationellt företag. Det är inte längre nödvändigt att ha kontor i Stockholm eller hyra lokaler nära en flygplats. Med hjälp av nätet kan du hålla möten med dina klienter utan att lämna huset. Du kan jobba med dina projekt för att sedan koppla upp dig för att leverera det hela till huvudkontoret som kan ligga precis var som helst. 

Detta har öppnat upp oändliga möjligheter för folk över allt. Men allra mest så kanske det känns av på landet. Traditionellt så har de unga flyttat in till stan för att plugga och jobba. Utflyttningen har lett till något som kallas för glesbygd, där det till sist knappt finns en lågstadieskola. Men med internet så kan du både jobba och plugga precis var som helst. Plus att du inte måste ha så många anställda för att kunna driva en verksamhet när det finns internet. 

Världen kommer till landet

Nu är det ju dock inte bara att börja surfa hur som helst. Alla som har varit med ett tag vet hur frustrerande det kan vara när din uppkoppling inte är den bästa. Tidigare fanns det inte så mycket att välja på. Så om du ville ladda ner något så var du förberedd på att ta dig en kaffepaus. Idag fungerar det inte på samma sätt. Mycket är fokuserat runt internet och utgår från att uppkopplingen fungerar. Ring Stadsnätsbolaget AB för mer information. 

Steg för steg så håller dessa gamla ledningar och uppkopplingar att försvinna. Det allra senaste är fiberoptik som grävs ner i marken. Denna sorts uppkoppling är mycket snabbt. Du slipper sitta och vänta på att något ska laddas upp. Den så kallade buffringen förstör inte längre filmkvällen utan bilden är både skarp och fin. Samtidigt så klarar fibernätet av stora mängder av data på en och samma gång. I princip kan du bara klicka och förvänta dig att allt går snabbt och smidigt. Kontakta ditt stadsnätsbolag.

Viktigt att gå framåt

Det gäller att inte hamna på efterkälken med internet eller andra teknologiska uppfinningar. För om du ska klara dig i dagens konkurrens måste du ha alla de redskap som behövs. En av de viktigaste är att kunna utnyttja nätet fullt ut. Oavsett hur många som sitter på kontoret, om det handlar om stora bilder eller om hela familjen surfar samtidigt. Helagotland.se skriver i denna artikel om att det lätt blir förseningar av stadsnät och fiber när det saknas samarbeten mellan olika aktörer.

På de flesta håll är målet att 100% av alla hushåll ska ha fibernät inom en viss tid. Det rimliga kan nog vara runt 90%, men det är alltid bra att satsa högt. Ibland kan dock vinter eller dålig planering leda till förseningar. Men det kanske inte är så konstigt med tanke på att Sverige är stort och det är många mil med kabel som ska grävas ner.

1397-2

Det är inte alla hushåll som får kabeln ända fram till huset. Men det egentliga målet är att det ska vara nära nog för någon som vill ansluta sig att själv slutföra processen. På sina håll går en stug-eller vägförening tillsammans och ansluter ett helt område till det existerande stadsnätet. Tanken är ju att alla ska ha möjlighet om de så önskar att koppla upp sig med fiber. 

Internet på sitt allra bästa

En långsam uppkoppling kan inte bara vara frustrerande men också hindra dig från att till fullo utföra dina arbetsuppgifter. För privatpersoner så begränsar det vilka erbjudanden de kan utnyttja och hur pass mycket de faktiskt kan göra online. Sveriges Radio rapporterar här om att det finns ett stort behov av snabb internetuppkoppling. 

Poängen är att mycket baserar sig idag på att du har en snabb uppkoppling. Flera program och appar utgår från att något fungerar. Om du sedan har en gammal mobil eller uppkoppling så är det ditt problem. Detta är anledningen till att de flesta idag lägger ner stora pengar på att komma ut på fibernätet. 

En fortsatt utveckling av fiber

När du vet vad som är möjligt känns det svårt att nöja sig med det som inte ens är näst bäst utan istället kommer ännu längre ner på listan. Det finns en anledning till varför kopparledningarna nu byts ut. De är inte längre tillräckliga för de saker som folk vill eller måste göra. Många maskiner och funktioner är idag kopplade till nätet. Därför är det inte bara landsbygden som behöver en snabb och väl fungerande uppkoppling. Alla som använder internet, vilket är så gott som alla, vill att det ska vara. så bra som möjligt. 

Så påverkar tidskrävande tidrapportering medarbetarna negativt

Så påverkar tidskrävande tidrapportering medarbetarna negativt

1457-1

Det finns en del uppgifter som inte är så roliga. I alla fall för de flesta som jobbar på en arbetsplats. Tidrapportering kan vara en sådan sak. Alla vet hur viktigt det är att rapportera vem som jobbar och hur många timmar. Det ligger i ditt eget intresse att registrera dig när du kommer och när du går hem. Eller att det på något sätt märks när du är närvarande. Men det kan också kännas som en börda. Speciellt om rapporteringen tar allt för mycket tid från dina egentliga arbetsuppgifter.

Nu är det ju inte alla arbetsplatser som har ett komplicerat system för tidrapportering. Men det är något som de flesta sliter med. Det allra bästa är att ha ett program eller liknande som är gjort för att underlätta uppgiften. Gärna ett system som tagits fram av någon som känner till din bransch. För då kan både schemaläggning och tidrapportering flyta på utan några större hinder. Något som är nödvändigt måste ju inte var tidskrävande också.

De bästa systemen för tidrapportering

Det finns som sagt ett antal olika system som är gjorda för tidrapportering. En del vänder sig till restaurangbranschen eller någon annan specialiserad nisch. Andra är mer allmänna och kan användas av så gott som vem som helst. Fast många tycker nog att det fungerar bättre med ett tidrapporteringssystem som är baserat på den sorts jobb du har. Det brukar vara lättare att gå direkt in och börja använda det, utan att behöva programmera allt för många detaljer. Läs mer om NEXT.

Det är många branscher som måste ha ett system för tidrapportering. Lagen säger att de vid vilken tidpunkt som helst ska kunna visa upp vem som är på plats. På sina håll kan detta inkludera familjemedlemmar som ger dig en handräckning i företaget. Något att se lite närmare på så du inte får böter. Förhoppningsvis går inte myndigheterna runt och kontrollerar om mormor hjälper till med disken, men du vet aldrig. Tillförlitlig tidrapportering inom bygg.

1457-2

Använda de verktyg som finns

Det tar lite tid att sätta sig in i ett nytt system. Ofta blir det fel i början och du måste göra dubbelt arbete. Men i det långa loppet så lönar det sig att ha ett effektivt och väl fungerande program för tidrapportering. Många lägger därför ner en del pengar på att komma igång med detta. Gärna ett system där du kan inkludera det mesta som har att göra med arbetstid, ersättning, löner och allt det som hänger samman med det. Så lite som möjligt ska hamna utanför, tanken är att allt ska vara smidigare.

För det är ju ofta inte bara fråga om att klocka in sig morgon och kväll, som på en del arbetsplatser. Idag är det vanligtvis lite mer komplicerat. Skiften ska passas ihop så att alla får den arbetstid de har rätt till och helst ska du respektera deras individuella önskemål. Sedan har du affärsluncher och milersättning, det ska också med i beräkningen av löner. Som i sin tur hänger samman med tiden, och så vidare. Allt detta får gärna kopplas ihop med fakturering och annat som berör arbetsplatsen. Allt mer effektiv tidrapportering på fler och fler företag. Läs mer i denna artikel i Resume’.

Underlätta livet för dina medarbetare

Att du måste rapportera tid är en sak. Det samma gäller schemaläggning eller planering. Dessa uppgifter har sin givna plats på en arbetsplats. Vad du däremot inte behöver acceptera är ett dåligt system. En bra arbetsgivare ser till att ge sina medarbetare de bästa verktygen. De som kan underlätta livet för dem. Egentligen är det en vinnarsituation för alla parter. Ju mer tid de anställda lägger ner på att syssla med administration, desto mindre tid och ork har de över för att jobba.

1457-3

Nu är det ju inte så svart och vitt i det verkliga livet. Men helt klart så kan ett bra system ge dig en marginal att falla tillbaka på. Det är ett redskap för att gå framåt som företag. Och säkerligen kan det göra stor skillnad för de som måste syssla med dessa saker på en daglig basis. Dagens Nyheter skriver i en artikel om hur tidskrävande tidrapportering kan påverka medarbetarna negativt.

Dags för en förändring

Det finns lagar som styr tidrapporteringen. Bland annat bestämmer staten vilka branscher eller yrken som måste ta detta på allvar. Men det betyder inte att andra sorters företag inte kan tjäna pengar och andra resurser på att investera i ett bra system för tidrapportering. Allt som gör att arbetsplatsen flyter på som den ska är värdefullt.

Så det kanske är dags för en förändring på ditt företag. Om du ser lite närmare på situationen är det möjligt att du ser behovet av ett nytt system. Glöm det där med handskrivna lappar som ingen kan läsa. Eller komplicerade program som gör det lätt att hoppa över den så väsentliga rapporteringen. Speciellt om de anställda redan har något emot den extra uppgiften.

Istället ska du se om det finns ett system som täcker din bransch. För om det är mer nischat och fokuserat så brukar det vara lättare att använda. Du behöver inte anpassa systemet till din situation eftersom det redan är programmerat för det du sysslar med. Ibland kan det naturligtvis vara bra att kunna skräddarsy vissa delar av ett system. Men på det stora hela kan det vara skönt med ett tidrapporteringssystem som nästan kan läsa dina tankar.