Så skyddar du bäst dina företagshemligheter

600-1

Varje år så förlorar företag stora pengar på att deras hemligheter läcker. Det behöver inte vara stora saker som forskningsdata eller en lista på hemliga agenter. Men alla har något de jobbar på som inte bör ses av andra. Ibland är det inte ens själva informationen som är viktig utan det faktum att någon lyckats ta sig in som är det största problemet. Därför gäller det att lägga upp en plan för att skydda dina företagshemligheter.

Ibland är det inte stöld som är problemet utan helt enkelt att ett misstag har begåtts. Någon klickar på fel knapp och värdefull information försvinner. Det kan vara brand eller översvämning som påverkar hårdvaran och gör det omöjligt att komma åt din data. Digitala uppfinningar har lett till ett nytt sätt att jobba som är mer effektivt men också relativt känsligt.

Bevara din information

På den positiva sidan kan läggas att det går att få tillbaka förlorad information. Även om det är svårt så finns det vägar att gå. Dels när du raderar av misstag eller liknanden situationer uppstår. Men det finns även möjligheter att spåra stulen information och rädda ditt företag. Ibas kan hjälpa er vid stöld av företagshemligheter.

Dessa digitala firmor är specialiserade på att följa elektroniska spår. Helt klart så är tjuvar också skickliga på att täcka över sina spår, men med dagens utrustning så är det inte alls omöjligt att upptäcka vem som tagit din information. Om det handlar om en felaktig radering eller liknande saker så är det naturligtvis ännu lättare. Med andra ord så finns det hopp om att rädda situationen. Läs mer på https://www.ibas.se.

600-2

Hur du tar hand om din information

Även om det går att rädda dina företagshemligheter så är det naturligtvis bäst att göra allt du kan för att skydda dem. Detta är ingenting som kan skjutas upp, utan bör vara bland det första du gör vid inköp av den första datorn. Virusskydd och brandväggar kostar en slant att installera, men det är ingenting jämfört med det skydd du kan få av dem. Effektiva lösenord är ett annat sätt att se till att obehöriga inte kommer in. Dessa bör sedan bytas ut med jämna mellanrum för att göra det ännu svårare för obehöriga.

Så skyddar du bäst dina företagshemligheter. Läs mer på den här sidan i Dagens Juridik. Ett av förslagen här är att ge så få personer som möjligt tillgång till känslig information. Eller rent av ha som vana att begränsa tillgången för alla. Du måste inte se allt som händer och sker på kontoret eller i verksamheten. De flesta jobbar ändå bara med sin lilla del, som räcker gott och väl. Det här handlar inte om tillit och ansvar, utan är bara ett sätt att förebygga hellre än att åtgärda.

Bara för dina ögon

Det kan löna sig att analysera vilken information ditt företag handskas med. Detta kan sedan ligga till grund för hur pass mycket du är villig att investera i pengar och andra resurser för att skydda det. Ju känsligare eller mer eftertraktad information eller data är desto större risk för att någon ska försöka stjäla det. Ett framgångsrikt företag är också en måltavla för sabotage, vilket ofta kommer i elektronisk form. Tänk därför efter vad du riskerar och vidta därefter adekvata åtgärder för att förhindra det värsta från att ske. Elektroniktidningen skriver här om ett exempel på stöld av företagshemligheter.

Information till de anställda kan också minska risken för att något ska hända. På vissa företag så ökade antalet virusattacker varje måndag. Det visade sig att de anställda tog med sig datorerna hem för att jobba och att deras barn sedan laddade ner program från mindre bra sajter. En liten detalj som dock kan utgöra ett hot om ingen känner till det. Det kan också vara bra för personalen att känna till vad som är känslig information, vad som ska hållas hemligt. Naturligtvis enligt den nivå eller avdelning de jobbar på. Bristen på kunskap ska dock aldrig vara grunden till att viktig information läcks eller försvinner.

Skydda ditt företag

Det är alltså en rad med mindre och större åtgärder som tillsammans bildar en mur runt ditt företag. Till att börja med bör alla datorer vara utrustade med virusskydd och liknande mjukvara. Kryptering och skalskydd borde vara en del av den dagliga rutinen. Det finns ingen anledning att ta onödiga risker när det finns möjlighet att förhindra problem.

Du kan gärna ta hjälp av ett utomstående företag som har specialiserat sig på datahantering och skydd. De kan analysera era system för att se hur pass säkra de är. Deras professionella hackare gör allt de kan för att komma igenom dina brandväggar och andra program. Om de lyckas så vet du direkt vilka hål som måste stängas, innan kriminella element hittar fram till dem. De kan komma med goda råd om rutiner som är enkla men mycket effektiva.

600-3

Ett fortlöpande system

Du kan inte bara installera ett skydd på dina datorer och sedan hoppas på det bästa. Detta är en fortlöpande process som tyvärr aldrig tar slut. Den uppmuntrande sanningen är att de bra killarna ligger steget före med utvecklingen av olika säkerhetstilltag. Men du måste hela tiden uppdatera och analysera din situation. Vartefter som företaget växer så kan det krävas nya rutiner.

Det kan tyckas som hårt arbete och i viss grad så är det faktiskt det. Därför måste du hela tiden tänka efter vad du har att förlora. Om det är värt att bevara så kommer alla dessa rutiner och program att kännas som en nödvändighet. Idag finns det också många som försöker kommer åt din information bara för att de kan det. De har inget behov av det utan trivs bara med att skapa program och virus som förstör för andra.

Du ska alltså göra allt du kan för att skydda dina företagshemligheter. Ta inga risker, även om det går att spåra tjuvar och information vid behov. Det bästa är istället att vidta nödvändiga åtgärder så att alla kan jobba i lugn och ro utan onödiga intrång.