Fullt med knivar på sjukhuset

Patienterna på sjukhusen får inte bära knivar eller saker som kan användas som vapen. Detta gäller även för besökare. Personalen behöver däremot använda vassa verktyg i deras yrke. Dessa verktyg är dock specialanpassade för vårdyrket och dess olika utmaningar.

Man ställer höga krav på utrustningen som används av sjukvårdspersonalen. Utrustningen kan vara skillnaden mellan liv och död, vilket gör att all utrustning genomgår flera kvalitetstester. Letar du efter kvalitativa knivar att använda i privatlivet? Lamnias utbud av knivar är verkligen mycket stort.

Livet på akutmottagningen

Flera medier har rapporterat om att det har blivit ett tuffare klimat på landets akutmottagningar. Personer som inte bör vara där tar sig in på mottagningarna och personalen känner sig hotad. 

  • Flera medier har rapporterat om att det har förekommit knivslagsmål på sjukhusen. Det kan handla om gänguppgörelser eller upprörda anhöriga som brakar samman. Flera säkerhetsvakter har vittat om den här tragiska utvecklingen.
  • Sjukhusen har svarat med att öka antalet säkerhetsvakter. I vissa fall har man dubblerat antalet säkerhetsvakter under samtliga timmar på dygnet. Detta ger en ökad känsla av trygghet för de människor som arbetar under stressiga förhållanden för att rädda liv.
  • I detta hårda samhällsklimat har man också vidtagit andra åtgärder för att minska antalet farliga föremål på mottagningarna. På ett sjukhus i södra Sverige hittade säkerhetsvakter ett förvaringsskåp med flera knivar.
  • Dessa knivar användes i det renoveringsarbete som genomfördes på sjukhuset. Problemet är att förvaringsskåpet saknade lås. Ett annat problem är att skåpet inte låg i ett skyddat rum.
  • Detta blir extra problematiskt när man tänker på att det förekommer bråk på samma sjukhus. Det skulle kunna innebära en katastrof om personerna som bråkar hittar knivarna.
  • Man bör därför ställa högre krav på byggarbetarna och deras arbetsrutiner. Det kommer alltid förekomma viktiga renoveringsarbeten på sjukhusen. Säkerheten måste dock komma i första hand, både vad gäller själva arbetet och hur man förvarar utrustningen.
  • Byggarbetare får visserligen bära kniv på allmän plats när de tjänstgör. Detta är nämligen en förutsättning för att de ska kunna utföra deras jobb. Samtidigt ställer man högre krav vad gäller förvaring. 

Knivar bör endast förvaras på säkra platser. Behöver du köpa en kniv för privatbruk i hemmet? Lamnia är en pålitlig leverantör, se deras produkter här: https://www.lamnia.com/sv/sc/7/knivar/fallknivar

Vad händer när privatpersoner bär kniv på sjukhus? ’

Personer som bär på vapen på sjukhus kan straffas hårdare i domstol. Ibland är det nämligen extra allvarligt att begå brott på samhällskritiska platser. Politikerna vill därför beivra brott med extra hårda straff på dessa platser. 

Anledningen till detta kan förklaras av de faktorer som vi tidigare har skrivit om. Brotten har ökat på sjukhusen och det är en utveckling som måste brytas. Det är extra allvarligt att sjukvårdspersonal runt om i landet har vittnat om en hårdare arbetsmiljö.

De blir utsatta för hot och våld i ett yrke som redan är stressigt och påfrestande. I längden kan detta innebära flera sjukskrivningar och färre personer som söker sig till vården. Man brukar prata om vissa samhällsinstitutioner som måste fungera alla dagar om året.

Inom den här kategorin brukar man prata om skola, vård och räddningstjänsten. Poliserna är ansvariga för att upprätthålla säkerheten på dessa platser. Den Svenska Försvarsmakten kan också kallas in för att skydda dessa institutioner, även om detta är mycket ovanligt.

Om inte dessa samhällsfunktioner fungerar riskerar hela samhället att falla samman. Det måste finnas jobb inom dessa sektorer och personalen måste få tillgång till pålitliga resurser. 

Den privata sektorn och dess arbetstillfällen är givetvis också viktig. Samtidigt är den här sektorn privat av en anledning. Den genomgår årligen dåliga tider som bland annat innefattar uppsägningar och dåliga anställningsvillkor.

Staten kan nämligen inte kontrollera samtliga delar av samhället. Detta är varken möjligt eller önskvärt.  

Sammanfattningsvis kan vi därför återigen lyfta vikten av att säkra de allra viktigaste samhällsfunktionerna. Om folket inte lyssnar måste myndighetsutövningen bli ännu hårdare. Det är Inte det bästa att bära kniv på sjukhus.

Om medborgarna inte vill inse detta kan dessa personer bli varse om konsekvenserna genom hårda fängelsestraff. Detta är visserligen en olycklig utveckling som bör kunna förändras genom utbildning och åtgärder för att föra samman samhället. 

Verktyg som kan bli till vapen

Expressen skriver om fällknivar på akuten. Ibland kan man som privatperson bära saker som kan fungera som vapen. Som privatperson är man inte alltid medveten om detta. Det kan handla om att man bär något som man använder ofta i vardagslivet.

Ett exempel på detta är fällkniven. Personer som bygger och pysslar i hemmet kan ofta behöva en fällkniv. Dessa personer ser inte detta som vapen på grund av fällknivens specifika användningsbehov. Problemet uppkommer när de har med sig dessa saker till andra platser.

Ibland bär personer fällknivar på sjukhus. Detta är inte lämpligt och det kan till och med bli tal om åtal. Lagen tar inte hänsyn till om det är ett misstag eller inte. Vi har redan pratat om vikten av säkerhet på viktiga samhällsfunktioner.

Rättssamhället kan därför inte ta hänsyn till personers egentliga syfte med att bära en fällkniv. Man måste utgå från att säkerheten alltid ska komma i första hand. 

Som privatperson behöver man därför tänka till en extra gång. Många av oss medborgare har aldrig haft intentionen att begå ett brott. Denna intention kommer däremot inte alltid i första hand om vi hamnar i en rättegång.

Slutligen bör det tilläggas att användning av knivar av privatpersoner även är en del av andra intressen. Matlagning är ett sådant intresse. Den här typen av aktivitet sker däremot för det mesta i hemmet, vilket gör att man sällan behöver bära matlagningsknivar utanför hemmet.