Svenska byggföretag har framgång i Kina 

Världen har verkligen krympt de senaste årtionden och det har inte bara att göra med internet. Allt fler företag söker sig utomlands för olika projekt och uppdrag, med nya lagar och avtal kan man jobba nästan var som helst i världen. Ett land som lockar och välkomnar svenska företag inom bygg är det exotiska Kina.

510-5-svenska-foretag-bygg-kinaSvenska företag har länge varit kända för sin goda arbetsetik och bra produkter. Inom industrin så är det en rad med uppfinningar och maskiner som funnit sin väg ut i världen. Allt fler satsar på kvalitet, man har insett att kortsiktiga lösningar inte alltid är de bästa. Det viktiga nu är att kombinera sina resurser med ett hållbart resultat, allt inom gränserna för det möjliga.

De rätta redskapen fungerar bäst

Utan bra maskiner, produkter och råvaror så kommer man ingen vart. Den allra bästa ingenjören kan inte göra mycket om det inte finns tillräckligt med underlag. Därför satsar byggföretagen på att använda kvalitet, maskiner som håller och som inte kräver allt för stora reparationer. Man kan klicka här för att hitta centrifugalpumpar.

När det kommer till större byggen så är det miljontals mindre delar som leder till det färdiga projektet. Om en liten del inte fungerar så kan detta sätta i fara hela processen, för att inte glömma underhåll och reparationer på ett senare skede. Därför kan det inte nog understrykas hur viktigt det är med kvalitet in i minsta detalj. Det gäller att hitta en leverantör för varje del av bygget som man kan lita på och som levererar det de lovar. Genomföringar för smarta arbetsprocesser.

Den internationella marknaden växer

För bara ett århundrade sedan så var allt mycket mer koncentrerat runt den egna gården, så att säga. Det är klart att det fanns handel och att olika varor kom in från andra länder. Men inte alls på den skala man ser idag, då det mesta flyter omkring runt hela världen. Import och export är en sådan enorm sak idag att gemene man troligtvis inte inser hur stort det är.

När man ska sätta igång ett stort projekt, var som helst i världen, och letar efter leverantörer och entreprenörer så sätts maskineriet igång i flera olika länder. Företag skickar in sina offerter, man beräknar kostnader och transporter, för att kanske kunna få en del av kakan. Detta sätter press på de olika verksamheterna att känna till vad som sker runt om i världen och hålla sig uppdaterade. Samtidigt så ser regeringar och större byggföretag efter vilka fabriker eller leverantörer som byggt upp ett gott rykte. Vem kan leverera i tid och med den kvalitet som man behöver? Privata Affärer skriver här om hur svenska företag är populära i Kina.

Just Kina har en mycket stor närvaro inom byggbranschen. Dels har de företag över hela världen som bygger hus och vägar, infrastruktur och annan konstruktion, speciellt i länder under utveckling. Men det är också ett land som jobbar på sina egna strukturer, vartefter som landets politik förändras och befolkningen växer så har det kommit upp nya behov som måste tillfredsställas. Det är ofta här som svenska företag kommer in i bilden eftersom de kan leverera det som behövs, och är kända för sin pålitlighet.

Samarbete mellan Kina och Sverige

Det går inte riktigt att jämföra två så vitt skilda länder som Sverige och Kina. Inte bara när det kommer till politik och kultur, men även rent storleksmässigt. Ett av Asiens, och världens största länder, med en oerhört stor befolkning som talar en mängd olika språk. Detta skapar sina alldeles speciella behov och är något som den kinesiska regeringen nu jobbar med. Ett av det senaste är den flera hundra kilometer långa kraftlänk där svenska företag är involverade. Det är den första av sitt slag i världen, och kommer att kunna överföra enorma mängder energi.

Men svenska företag är verksamma runt om i världen, inte bara i Asien. Dels genom den export som sker av maskiner och mindre delar inom byggbranschen. Men också genom att en stor del svenska företag har lagt sin verksamhet eller produktion till andra sidan jordklotet. Det lönar sig att tänka internationellt idag, och det går att jobba i fattigare länder utan att utnyttja befolkningen. Detta har många företag insett och har därför börjat grena ut sig. Till att börja med lite smått, men så småningom allt större delar av verksamheten dras utomlands.

Export är bra för ett land, det för in utländsk valuta och ökar arbetstillfällen. Att lägga sin verksamhet utomlands är inte alltid lika bra för landet som helhet, utan det beror på situationen, men håller många företag vid liv. Vad som är bäst måste hela tiden vägas mot det ekonomiska klimatet, ibland måste man bara fatta svåra beslut. Export till Kina är en bra framgång, speciellt när det handlar om så pass stora order och uppdrag.