Vikten av ett riktigt bra rekryteringssystem 

Det är ofta mycket viktigt att ha rätt person på en viss plats i verksamheten. Eller så kan det vara att man behöver ett stort antal personer inom en administration eller tjänsteverksamhet. Men det är inte alltid lätt att hitta dessa personer som är både villiga att axla ansvar och även har de rätta kvalifikationerna. Då gäller det att ha ett bra system för bemanning och rekrytering, så att man inte slösar resurser i onödan.

498-5-rekryteringssystemIdag finns det ett antal system och appar som kan vara till hjälp i denna process. För annars kan det lätt hända att det tar både allt för mycket tid i anspråk, och alla vet att tid är pengar. Det minskar även risken för att man ska få fel person, så att säga. Någon som kanske är utmärkt inom sitt eget område men som inte riktigt passar för den tjänst som behövs. Det är inte alltid det finns resurser för att träna upp någon eller anpassa tjänsten.

Väl fungerande system

Dels gäller det att annonsera eller göra sig hörd i de rätta kanalerna. Det är ingen ide’ att annonser efter en kock i en motorcykeltidning, som ett litet exempel. Teoretiskt sett skulle man kunna få napp även där, men det finns andra kanaler där det är mer troligt att man blir sedd av de rätta personerna. Eftersom det kostar pengar med en annonsering och allt annat runt rekrytering så är det bäst att vara så specifik som möjligt. Ett smart bemanningssystem.

Sedan gäller det att sålla igenom alla svar och välja ut de som kan komma på en anställningsintervju. Här kan det också vara svårt att urskilja på pappret vem som kan vara bäst för tjänsten eller tjänsterna. Nu för tiden finns det flera bra riktlinjer för att skriva en cv, men det är ändå inte alla som kan uttrycka sig i ord. Detta kan vara ännu mer uppenbart när det handlar om en tjänst med praktiskt arbete. Man kan klicka här för att läsa mer om ett bra rekryteringssystem.

Dessa system gör att man på ett effektivt sätt kan utnyttja sina resurser och gör det även mer troligt att rätt person hittas bland mängden. Ibland kan det ju handla om hundratals eller tusentals ansökningar och det är helt enkelt inte möjligt att göra allting själv. Teknologin har gått framåt och det gäller att utnyttja den maximalt. Som till exempel genom ett bra rekryteringsprogram.

Rekrytering som heter duga

Det är ju inte bara inom affärsvärlden som behovet för dessa system finns. Inom olika administrationer och statliga institutioner är det många människor som cirkulerar, och posterna måste tillsättas. Sedan finns det den militära sidan som har sett en minskning av antalet frivilliga. Utan en allmän värnplikt så kan det bli tomt i leden om man inte gör något aktivt för att rekrytera nya, unga män. Göteborgs-Posten skriver här om vikten av riktigt bra rekryteringssystem.

Med allt detta som grund är det därför självklart att det lönar sig att investera i ett riktigt bra rekryteringssystem. Man ska absolut inte lämna detta åt slumpen och hoppas på det bästa. Oavsett om det är ett litet företag som bara behöver en eller två nya anställda eller om det handlar om behovet av en hel arme’ så är det ingen som har lust eller möjlighet att slösa med sina resurser. Det gäller att hitta den rätta personen och det så fort som möjligt. Alla har sina speciella uppgifter att utföra och ju fortare de kan komma tillbaka till dessa desto bättre. Att sitta och läsa igenom referenser och berättelser tar tid, men med ett system så kan man korta ner tid och kostnader avsevärt. Och det är ju trots allt detta som är grunden för en verksamhet, att kunna gå framåt så man kan tjäna tillräckligt med pengar.

Konsten att driva en verksamhet

Det är inte lätt att ha ett företag idag, konkurrensen är mycket stor och med alla internetbutiker så har det blivit ännu svårare att lyckas. Hemligheten är en kombination av bra produkter eller tjänster och en framgångsrik marknadsföring. Samt rätt person på varje plats, någon som kan uppfylla sina uppgifter mer än bara nog. Gärna någon som är intresserad av verksamheten, eller av sitt jobb, och som gärna ger lite extra någon gång ibland.

För det gäller att hitta en fungerande balans, och skapa ett samarbete mellan personal och ledning som verkligen fungerar. Man förväntar sig att arbetarna inte ska fuska eller vara lata, utan att de ska ge ett gott dagsverke. Men samtidigt så måste arbetsgivaren vara villig att ge något, det räcker ofta inte bara med att man betalar ut lönerna varje månad. Allt detta ska man försöka få fram i en annonsering och det kan även vara till hjälp för de sökande. När alla gör sin del så brukar det bli en trivsam och framgångsrik verksamhet.